Sve ono čega nema

U Kulturnom centru Zamek u Poznanju otvorena je međunarodna izložba Victory Obsessed na kojoj sudjeluju Igor Grubić i Nemanja Cvijanović.

igor_grubic_missing_630

Nemanja Cvijanović izlaže projekt Za dom spremni IKEA kroz koji se bavi zabrinjavajućim društvenim fenomenom – porastom nasilja. Autor poticaj takvu ponašanju vidi u sustavnim promidžbenim porukama kojima nas zasipaju velike inozemne korporacije, koristeći se elementima nacionalizma i šovinizma. Cvijanovićevi predmeti obiluju različitom simbolikom. Likovna priča stvara se na razini njihovih suodnosa uz tonove mržnje koje čujemo u pozadini izložbe.

Igor Grubić predstavlja projekt Arhitektura koja nedostaje. Tijekom istraživanja koje je umjetnik proveo kao pripremu za izložbu na Siciliji primijetio je da, unatoč činjenici velikog broja pripadnika Islamske zajednice, još uvijek ne postoji izgrađeno ni jedno klasično zdanje džamije. Radom Arhitektura koja nedostaje nastoji ukazati na tu činjenicu te u javnom prostoru postavlja elemente koji simbolički predstavljaju tu duhovnu građevinu. U umjetničkoj intervenciji koristi tri elementa koji predstavljaju temelje, zidove i minaret potencijalne džamije. Na površini gradskih trgova postavlja nekoliko tepiha, na zidove stare gradske jezgre lijepi plakate s orijentalnim mozaikom te po prvi puta na Siciliji mujezin izvodi ezan-islamski poziv na molitvu u javnom prostoru na više lokacija. Projekt je realiziran u suradnji sa Islamskom zajednicom Modica (Sicilija).

Izložba je otvorena do 10. listopada. Više o izložbi potražite ovdje

Izvor: Zamek / Fotografija: Igor Grubić, Arhitektura koja nedostaje, 2012.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano