O Kurzivu

(scroll down for English version)

KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Portal Kulturpunkt.hr centralni je projekt udruge KURZIV – Platforme za pitanja kulture, medija i društva. KURZIV je platforma koja intervenira u hrvatski medijski prostor prateći nezavisnu i suvremenu umjetničku i kulturnu produkciju, aktivističke prakse građanskih inicijativa, ali i šire polje kulture, svakodnevnog života, politike, društva i sl. Postavljajući informacijski te analitički, kritički i teorijski okvir KURZIV razmatra veze između kulturnih i umjetničkih praksi s onim političkim, društvenim, medijskim i ekonomskim. Logika ovih intervencija gradi medijski diskurs koji se temelji na istraživanjima, primjeni novih kritika i sadržaja s namjerom da se proizvedu promjene u širem kulturnom, društvenom, medijskom i političkom prostoru.

KURZIV svoje aktivnosti ostvaruje primjenjujući dvije ključne metode za njihovu provedbu: a) online prostore i b) off-line prostore koje strukturira na način da su moguće promjene i dogradnje svake teme i forme izražavanja. Online prostori uključuju razvijanje i funkcioniranje portala Kulturpunkt.hr, kao i djelovanje putem društvenih mreža i mailing lista; dok off-line prostori podrazumijevaju organiziranje javnih događanja, kao što su: okrugli stolovi, javni intervjui, tribine, konferencije, otvoreni forumi, radionice, predavanja, ljetni seminari, kampovi i slično, ali i područje izdavaštva kroz objavljivanje publikacija iz područja medijske i kulturne politike te suvremene i nezavisne kulture i umjetnosti. KURZIV kreira javni prostor koji ujedno nudi i snaži prostor za komunikaciju bilo da se odvija u sferi medija – portala ili u javnom fizičkom prostoru u formi događanja ili kroz prakse izdavaštva. Tako KURZIV zajedno s ostalim predstavnicima nezavisne kulturne scene i civilnoga društva utječe na formiranje javnog mnijenja i smanjenje utjecaja privilegiranih grupa.

Misija

Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva razvojem kritičkog i analitičkog diskursa u javnosti promie kulturu i medije kao ključne faktore ravnopravnog društva te učvršćuje pozicije nezavisne kulturne scene i neprofitnih medija. Kurziv misiju ostvaruje kroz neprofitni internetski medij Kulturpunkt.hr, edukacijske programe u poljima suvremene kulture, umjetnosti i medija, dokumentiranje rada nezavisne kulturne scene te druge oblike javnog djelovanja.

Vizija

Prostori dijeljenja i solidarnosti 3.0

Pozadina

Organizacija KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva osnovana je sa svrhom preuzimanja neprofitnog medija – portala Kulturpunkt.hr kako bi se ostvarila kvalitetnija provedba i razvoj ovoga medija/portala. Savez udruga Klubtura je 2005. godine pokrenuo portal Kulturpunkt.hr kako bi se lansirao neprofitni medij koji će pratiti i predstavljati djelovanje nezavisne kulturne scene i građanskih inicijativa civilnoga društva u Hrvatskoj te kritički analizirati hrvatsku kulturnu svakodnevnicu. Usprkos skromnim financijskim sredstvima portal ne samo da je uspio opstati, već je postao jedno od nezaobilaznih mjesta informiranja o hrvatskoj nezavisnoj kulturnoj sceni te društvenom angažmanu građanskih inicijativa, i jedan od malobrojnih medija kritičkog i analitičkog pristupa kulturi i umjetnosti te prostor koji afirmira mlade autore.

Portal Kulturpunkt.hr također je potvrdio da se čitateljstvo, čija je kritička oštrica već dovoljno naoštrena, ne može zadovoljiti sadržajem koje mu nude komercijalni i javni mediji, već da mu je potreban materijal/sadržaj koji očekuje ozbiljnu i usredotočenu pažnju svakog ozbiljnog čitatelja i odgovornog građanina. U okolnostima kada hrvatski medijski prostor trese kriza velikih razmjera i kada su neprofitni mediji još uvijek nedovoljno priznati i prepoznati od strane institucionalnog okvira, portal Kulturpunkt.hr uspio je funkcionirati i opstati zahvaljujući i trogodišnjoj potpori Nacionalne Zaklade za razvoj civilnoga društva (2006 – 2009) koja ga je nakon trogodišnje potpore (svibanj 2009.) ocijenila kao jedan od najuspješnijih neprofitnih medijskih projekata koje je Zaklada podupirala u navedenom trogodišnjem ciklusu.

Iz tih je razloga Zaklada potaknula Savez udruga Klubtura da pokrene proces spin-offiranja portala Kulturpunkt.hr u samostalnu organizaciju. Odlukom Skupštine Saveza udruga Klubtura odlučeno je da Savez zajednički s uredničkim timom pokrene novu organizaciju KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva koja je osnovana 18. lipnja 2009. Od tada Kurziv i dalje gradi i razvija portal Kulturpunkt.hr, pokreće čitav niz projekata te gradi organizacijske kapacitete. Više o portalu Kulturpunkt.hr potražite ovdje.


Financijski i operativni planovi:

Financijski plan za 2024. // Operativni plan za 2024.

Financijski plan za 2023. // Operativni plan za 2023.

Financijski plan za 2022. // Operativni plan za 2022.

Izvještaji o radu udruge:

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2023. // Financijski izvještaj za 2023.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2022. // Financijski izvještaj za 2022.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2021. // Financijski izvještaj za 2021.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2020. // Financijski izvještaj za 2020.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2019. // Financijski izvještaj za 2019.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2018. // Financijski izvještaj za 2018.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2017. // Financijski izvještaj za 2017.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2016. // Financijski izvještaj za 2016.

Izvještaj o radu udruge Kurziv za 2015. // Financijski izvještaj za 2015.

Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. nalazi se ovdje.

Opći podaci:

Udruga KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Ulica baruna Trenka 11, 10 000 Zagreb
Registarski broj: 21006981
RNO broj: 0094927

T/F +385 1 78 98 732

Programe Kurziva podržavaju Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Zaklada Kultura nova, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Fond za aktivno građanstvo i Europska unija:

acf logo

Udruga Kurziv je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Mision

Through the development of critical and analytical discourse Kurziv – Platform for Matters of Culture, Media and Society promotes culture and media as key factors in strengthening the position of independent media and independent cultural scene in order to enhance an egalitarian society. Our mission is realized through a non-profit web portal Kulturpunkt.hr, educational programmes in the field of contemporary culture, art and media and through documenting the activities of the independent cultural scene and other forms of public activity.

Vision

Spaces of sharing and solidarity 3.0

Background

Kurziv is a non-profit organisation whose activities are dedicated to media, culture and education. Its activities, realized both in online and offline space, are aimed at changing, reshaping and deepening public discussion on the topics and issues of contemporary cultural and artistic practices, civil society and media.

The main project of the organisation is Kulturpunkt.hr, a non-profit news portal that was founded in 2005. Its goal is to intervene in Croatian media landscape presenting, analysing and contextualising contemporary artistic and cultural production and theory in a wider sense and follow civil society and activities of civil society organisations, everyday life, politics, cultural and media policies. Through active involvement with cultural and artistic production, Kulturpunkt.hr has become the only media which gives the most comprehensive and continuous insight into the activities and development of independent culture in Croatia, and its importance is simultaneously spreading in the regional context.

Starting from this core project, Kurziv has developed several strategic goals and activities. With opening the public debates it is enhancing the position of culture in the Croatian media landscape in general with a specific focus on independent cultural production. Furthermore it is one of the main actors in the advocacy activities towards strengthening of the position of non profit media in the field of culture and civil society in Croatia. Kurziv has also recognized the importance of historicizing the development of the independent cultural scene in the last twenty years and thus initiated project dedicated to archiving, documenting and analysing this important segment of the cultural scene in Croatia. The aim of the project is to create online and offline base of documentation available to everyone and free for further use which will contribute to future analyses and understanding of the period. Finally, because of the general lack of serious and critical writing in the field of culture, but also due to changes in the educational system, Kurziv organizes an educational program for young journalists, Kulturpunkt’s Journalistic School, consisting of journalism skills training courses and lectures on theoretical and historical approaches to contemporary culture, arts and theory.