Impressum

UREDNIČKI TIM / EDITORIAL TEAM

Ivana Pejić, glavna urednica / editor-in-chief

Hana Sirovica, zamjenica glavne urednice / deputy editor-in-chief

Martina Kontošić, novinarka i urednica / journalist and editor

Matko Vlahović, novinar i izvršni urednik / journalist and managing editor

Diana Meheik, novinarka i urednica / journalist and editor

Sara Gurdulić, novinarka / journalist

VODITELJICA PROJEKTA / PROJECT COORDINATOR

Matija Mrakovčić

DIZAJN / DESIGN:

Tina Ivezić

PROGRAMER I WEB ADMINISTRATOR:

Željko Dragosavac

FINANCIJSKA VODITELJICA / FINANCIAL COORDINATOR

Korana Gačić Fuk

NAKLADNIK / PUBLISHER:
udruga Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Ulica baruna Trenka 11, 10 000 Zagreb

NGO Kurziv – Platform for Matters of Culture, Media and Society

Registarski broj: 21006981 (14.srpnja 2009)
RNO broj: 0094927

KONTAKT ADRESA:
Kulturpunkt.hr
Ulica baruna Trenka 11
10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia)

E info [at] kulturpunkt [dot] hr

HVALA / THANK YOU:

Sofija Dobrić

Martina Domladovac

Nives Fabečić

Tihana Franković

Ida Jagar

Ante Jerić

Stjepan Jureković

Željana Karlović

Antonija Letinić

Sanja Lokas

Vatroslav Miloš

Srđan Nanić

Petra Novak

Janja Sesar

Nikolina Sok

Tomislav Žilić

Hvala dosadašnjim programerima i savjetnicima: Aleksandar Erkalović, Stjepan Obranković, Tomislav Bišćan, Ivo Buljević, Petar Gabud

FOTOGRAFIJA

Fotografije i drugi grafički materijali u opremi članaka u pravilu su – prema Creative Commons licenci – slobodni za preuzimanje uz jasno navođenje autora i izvora. Isto se ne odnosi na agencijske fotografije jasno označene autorskim potpisom HINA, a koje su zaštićene autorskim i nakladničkim pravom i nije ih dozvoljeno preuzimati, prenositi i redistribuirati.

ISSN 1848 – 2627
Početak objavljivanja 3. rujna 2005.
Sadržaj se ažurira svakog radnog dana.

Najave i natječaji se temelje na press materijalima i objavama organizatora događanja ili su preuzeti sa službenih internetskih stranica.

STATUT MEDIJA nalazi se ovdje.

Portal je podržan sredstvima Agencije za elektroničke medije, Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.