Potpore autorima romana

Ministarstvo kulture dodijelilo je novčane stimulacije za romane visoke književno-umjetničke vrijednosti u 2011. godini.

knjige_630

Povjerenstvo za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području romanesknog stvaralaštva za 2011, u sastavu Ljiljana Avirović, Slaven Jurić i Katarina Luketić, od ukupno četrdeset i sedam prijavljenih djela odabralo je deset romana. Kriteriji natječaja bili su hrvatski jezik, izdavač registriran u Republici Hrvatskoj te žanr. Odabrani autori su Ivica Đikić za roman Sanjao sam slonove, Goran Ferčec za Ovdje neće biti čuda, Zoran Ferić za Kalendar Maja, Franjo Janeš za Formulu za kaos, Robert Međurečan za Kad jaganjci utihnu u Zdihovu, Josip Mlakić za Mrtve ribe plivaju na leđima, Luko Paljetak za Marina, Sibila Petlevski za Bilo nam je tako lijepo, Zoran Pilić za Đavole od papira te Tea Tulić za Kosu posvuda.

Povjerenstvo je ovako objasnilo svoj izbor: “Rukovodili smo se isključivo kriterijima književne vrijednosti, prosuđujući svaki roman zasebno s obzirom na njegove jezične, stilske, strukturne i druge vrijednosti, autentičnost autorskoga glasa, umijeće pripovijedanja, kompleksnost i unutarnji integritet romanesknog svijeta te relevantnost u kontekstu suvremene domaće romaneskne produkcije. Elemente medijske prisutnosti autora te nagrađivanosti i broja prodanih primjeraka romana nismo uzimali u obzir pri valorizaciji, s obzirom da oni više ukazuju na specifičnosti književnoga života i ne odražavaju nužno književnu vrijednost djela. Također, fokusirali smo se na određeni roman, a ne na ukupni autorski opus, razmatrajući jednako i djela početnika i ona iskusnih pisaca. Deset odabranih romana međusobno su različiti po jezičnim preferencijama, narativnim postupcima, semantičkom potencijalu, stupnju društvene angažiranosti, odnosu prema zbiljskome i slično, no svi se izdvajaju po visokoj razini književno-umjetničke vrijednosti unutar jednogodišnje romaneskne produkcije”.

Stimulacija se sastoji od novčanog iznosa od petnaest tisuća kuna neto po romanu koji se dodjeljuje autoru odabranog romana.

Izvor: MK

Objavljeno
Objavljeno

Povezano