Osnaživanje građanske participacije

Objavljen je treći Operandum mreže KAoperativa, nastao na radionici programiranja prostora Hrvatskog doma.

pripremila:
Martina Domladovac
hrvatski_dom_630

Pripremila: Martina Domladovac

Mreža KAoperativa objavila je treći Operandum, dokument nastao u sklopu projekta pokretanja i oživljavanja zgrade Hrvatskog doma kao društveno-kulturnog centra u Karlovcu. Odluku o uspostavljanju budućeg društveno-kulturnog centra donio je 2014. godine Grad Karlovac s mrežom KAoperativa, prvom koordiniranom inicijativom organizacija i pojedinaca koji se bave programima nezavisne kulturne scene u Karlovcu.

Treći Operandum nastavlja se na prethodne dokumente, a nastao je kao rezultat radionice s građanima održane na maloj sceni Hrvatskog doma 28. listopada 2015. godine, koja je obuhvatila mapiranje i programiranje prostora pod vodstvom nagrađivanog arhitekta Dinka Peračića iz udruge Platforma 9.81. Za podlogu u izradi dokumenta uzeti su ciljevi iz Strategije kulturnog razvoja grada Karlovca te partnerstvo grada Karlovca i mreže KAoperativa na projektu Prostori (su)djelovanja u okviru kojeg je izrađen Model razvoja društveno-kulturnog centra Hrvatski dom.

Programiranjem ovog prostora došlo je do razrade konkretne namjene i rasporeda aktivnosti, detaljno predstavljenih u Operandumu. Dokument je izdan u tisuću primjeraka, a može se besplatno preuzeti  na maloj sceni Hrvatskog doma, u MUZA-i (Haulikova 22), prostoru udruga Free Dance i Poluga u Križanićevoj ulici, Centru za mlade u Grabriku ili na linku

Trećim Operandumom pojašnjena je pozicija nezavisne kulturne scene u Karlovcu, prezentirani su konkretni koraci kako poboljšati trenutno stanje te je ukratko predstavljeno istraživanje mreže za potrebama u nezavisnoj kulturi kroz koje je upravo Hrvatski dom detektiran kao centralna lokacija za razvijanje kulture i društvenosti u Karlovcu. 

Valja naglasiti da Operandum sumira djelovanje KAoperative kroz 2015. godinu, te predstavnicima Grada Karlovca i široj javnosti najavljuje preuzimanje inicijative udruga civilnog društva i korištenje javnih resursa po principu sudioničkog modela upravljanja s ciljem osnaživanja građanske participacije u razvoju lokalne zajednice, stoji u objavi mreže KAoperativa.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano