Nova slika grada

Grad Zagreb objavio je Nacrt Strategije kulturnog i kreativnog razvitka 2015-2022. te ga stavio na javnu raspravu. Donosimo najvažnije prijedloge.

dizalice_gredelj_630 FOTO: Vatroslav Miloš/Kulturpunkt.hr

Piše: Matija Mrakovčić

Na stranicama Grada Zagreba objavljen je Nacrt Strategije kulturnog i kreativnog razvitka za razdoblje od 2015. do 2022. godine na 70 stranica. Kao što smo pisali, Zagreb je sredinom veljače obznanio kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. čiji su temelj i polazišna točka izrađena kulturna strategija, a tada je najavljeno da će i strategija uskoro ugledati svjetlo dana. Tako Nacrt otvara uvod pod nazivom “Zagreb na putu prema kulturnoj prijestolnici”, a da čitatelj ne bi bio doveden u zabludu da bi Strategija nastala i bez kandidature, autori Nacrta ističu: “Prijava Grada Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture istovremeno je alatka i primarni cilj gradske kulturne politike. Ukoliko Zagreb izbori titulu Europska prijestolnice kulture, postat će zamašnjak za razvoj kulturnog i gospodarskog razvoja, čineći Zagreb jednim od najinovativnijih i najinkluzivnijih gradova, gradom koji kroz razvoj umjetnosti i kulture stvara novu sliku modernog, pametnog i kreativnog grada 21. stoljeća”. Također, istaknuto je da Strategija ima dinamički karakter, “ona je dokument u stalnom nastajanju i razvijat će se prema novim uvidima, potrebama i okolnostima, a s obzirom na vrijednosti koje se iskazuju u kandidaturi i programu Grada Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture”.  

Na prvih dvadesetak stranica Strategije provedena je analiza stanja prema područjima djelovanja kulture i umjetnosti, njihovi pozitivni aspekti te razvojne prepreke. Na tridesetak stranica popisano je sedam strateških ciljeva i planiranih projekata koji će doprinijeti njihovoj provedbi.

Opći strateški cilj 1. tiče se očuvanja, zaštite i promicanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, a podrazumijeva unapređenje kulturne turističke ponude Gornjeg grada (sanaciju i obnovu palače Magdalenić-Drašković-Jelačić gdje će biti smještene zbirke darovane Gradu Zagrebu i čuvaonica Muzeja grada Zagreba, te palače Grlečić-Jelačić koja će postati Kuća glazbe), potom osnivanje Centra hrvatskoga stripa koji će očuvati nacionalnu stripovsku baštinu te skrbiti o prikladnom načinu prezentiranja tog likovnog i stvaralačkog blaga. Također, Grad Zagreb odlučio je u narednom razdoblju obnoviti stari industrijski objekt Gredelja i prenamijeniti ga za potrebe Zagrebačkog kreativnog klastera s odgovarajućom multifunkcionalnom dvoranom opremljenom za raznolike umjetničke sadržaje.

Opći strateški cilj 2. namjerava povećati sudjelovanje i uključivanje građana u kulturne aktivnosti projektom Obiteljski prijatelj kojim će kulturne ustanove i organizacije nuditi sadržaje prilagođene osobama svih životnih dobi, inkluzivnim filmskim i kazališnim projekcijama koje podrazumijevaju projekt nabave opreme i prilagodbe dvorana, te projektom Knjižnica grada Zagreba Knjigom do krova namijenjenim beskućnicima. Opći strateški cilj 3. promiče kreativne industrije kao pokretače gospodarskog rasta uspostavom Inkubatora i Kreativnog klastera koji će se smjestiti u obnovljenom industrijskom objektu, osnivanjem Svjetskog centra za animirani film, te projektom Kultura poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za poduzetničke aktivnosti javnih gradskih ustanova te ostalih organizacija u području kulture.

Općim strateškim ciljem 4. želi se unaprijediti međusektorska suradnja i suradnja gradskih, javnih, privatnih i civilnih kulturnih organizacija. Tako će, s namjerom da dobije prestižnu titulu kreativnog grada filma, Grad Zagreb podnijeti kandidaturu Mreži kreativnih gradova UNESCO-a. Pod ovim se strateškim ciljem spominje KvARTura, projekt gradskih centara za kulturu koji djeluje već nekoliko godina, te potreba povezivanja javnog i civilnog kulturnog sektora radi kojeg je potrebno razvijati novi model civilno-javnog partnerstva radi upravljanja lokalnom infrastrukturom. Osigurati izvrsnost upravljanja kulturom jačanjem kapaciteta i upravljačkih sposobnosti nadležnog gradskog ureda opći je strateški cilj 5, koji će biti ostvaren mapiranjem kulturnih resursa, poboljšanim procesom vrednovanja i praćenja projekata odobrenih putem Javnih potreba u kulturi te provedbom Plana zelene kulture koji će povećati broj projekata koji integriraju kulturu i zaštitu okoliša.

Opći strateški cilj 6. ojačat će i unaprijediti kapacitete organizacija u području umjetnosti i kulture tako što će Gradskoj knjižnici umjesto sadašnjih 2560 m2 osigurati prostor od oko 20000 m2, obnoviti i rekonstruirati Veliku dvoranu Pučkog otvorenog učilišta, te pretvoriti Pogon Jedinstvo u fleksibilan multifunkcijski prostor površine od oko 3000 m2. U vezi s Pogonom, planirana je mogućnost prenamjene i priključivanja dodatnih prostora u gradu kako bi se uspostavio društveno-kulturni centar na više lokacija. Financijska održivost perspektivnih projekata, programa i poduzetničkih pothvata kulturnih i kreativnih industrija opći je strateški cilj 7. koji će biti ostvaren osposobljavanjem za pripremu EU projekata centara za kulturu te osnivanjem Zaklade za umjetnost i kulturu s namjerom da se osigura transparentan i učinkovit sustav transfera financijske potpore te osigura ravnotežu financiranja kulturnih aktivnosti iz javnog i privatnog izvora.

Akcijski plan nije dio strateškog dokumenta, već će ga Gradski ured za kulturu izrađivati na godišnjoj razini, uz prethodno mišljenje ostalih gradskih upravnih tijela. Javno savjetovanje otvoreno je do 23. ožujka, a javno predstavljanje bit će održano u srijedu, 18. ožujka, u 17 sati u KIC-u. 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano