Istraživanje kulturnih politika

Istraživanje Aleksandra Brkića bavi se (re)konstrukcijom nacionalnih i supranacionalnih identiteta na Balkanu.

aleksandar_brkic_480

Mladi srpski znanstvenik Aleksandar Brkić, dobitnik je osme nagrade Cultural Policy Research Award  (CPRA). Nagradu od 10 tisuća eura dobio je za najbolji prijedlog primijenjenog, komparativnog i interkulturnog istraživanju u Evropi. Njegovo projekt temelji se na poredbenoj analizi višestrukosti kulturnih politika bivših jugoslavenskih država (Srbija, Makedonija i Hrvatska) te kulturnih politika supranacionalnih identiteta Evropske Unije na primjeru Francuske, Nizozemske i Grčke. Cilj Brkićevog istraživanja je otkriti okvire unutar kojih se potiče izgradnja nacionalnog i supranacionalnog identiteta te istražiti sličnosti i razlike unutar njih.

CPRA nagradu od 2004. dodjeljuje European Cultural Foundation i švedski Riksbankens Jubileumsfond. Nagrada se dodjeljuje kako bi se potaklo istraživanja u polju kulturnih politika u Evropi i motiviralo mlade istraživače kulturnih politika da napuste deskriptivne oblike istraživanja i uđu u polje komparativnih pristupa i analiza. Nagrada promovira ona istraživanja čiji rezultati informiraju donosioce odluka i participante u kulturnom polju.

Više o nagradi i prijašnjim dobitnicima saznajte ovdje.

Izvor: ECF

Objavljeno
Objavljeno

Povezano