Obećanje ludom kulturnom radniku radovanje

Prijedlog zaključka kojim se traži izvješće o provedbi mjera pomoći nezavisnoj kulturi koje se odnose na najam gradskih prostora na putu je da bude odbijen na zagrebačkoj Skupštini.

skupstina_630

Piše: Lujo Parežanin

U kontekstu zastrašujućeg širenja koronavirusa u najnovijem pandemijskom valu još jednom se nameće pitanje funkcioniranja (nezavisno)kulturnog sektora, kojemu po svemu sudeći prijeti još jedno, velikom broju njegovih aktera možda i neizdrživo zatvaranje. Posebno je u tom smislu važno pitanje infrastrukture, odnosno prostora, jer riječ je o faktoru koji presudno određuje mogućnost prezentacije rada pod epidemiološkim mjerama, ali i o najvažnijoj proračunskoj stavci onih koji/e svoje prostore nemaju. Ne čudi stoga da odredba o besplatnom korištenju gradskih prostora za sve nezavisnokulturne aktere čini bitan dio Zaključka o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi i pokrivanju troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad, koji je zagrebačka Gradska skupština u proceduralnoj bizarnosti prvo donijela, zatim poništila, da bi na kraju poništila vlastito poništavanje. No kao što smo već pisali, problem je što Grad Zagreb – odnosno, nadležni Ured za kulturu – vlastitu obvezujuću odluku ne probodi, pa je tako pročelnica Ureda Milana Vuković Runjić krajem rujna gradskim ustanovama u kulturi tek poslala preporuku da nezavisnkokulturnim korisnicima ponude “popust”, ne i da im omoguće besplatno korištenje prostora.

Sve navedeno ponukalo je Klub nezavisnih zastupnika u Gradskoj skupštini – koji je pročelnicu Vuković Runjić proteklih mjeseci kritizirao upravo po ovom pitanju – da na raspravu na radnim tijelima Skupštine uputi Prijedlog zaključka kojim se od gradonačelnika Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada traži “da na 38. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba podnesu izvješće o provedbi Zaključka o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi i pokrivanje troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad”. Prijedlog je specifično usmjeren upravo na odredbe koje se tiču korištenja prostora, pa se tako traže odgovori na pitanja “koliko se subjekata neovisne kulture i u kojim ustanovama besplatno koristilo prostorima za svoje programske aktivnosti od 1. travnja 2020.”, “koliki je broj izvršenih obveza plaćanja najma prema ugovoru o najmu prostora ustanova u kulturi sa subjektima neovisne kulture od 1. travnja 2020. i koliki je ukupan iznos”, “koje su ustanove kulture Grada Zagreba i u kojem iznosu ove godine dobile sredstava za podmirivanje vlastitih troškova nastalih provođenjem programske suradnje sa subjektima neovisne kulture” i “koliki je iznos uplaćen za najam prostora u vlasništvu Grada Zagreba, a najmoprimci su subjekti neovisne kulture od 1. travnja do 1. listopada 2020.” Nažalost, ovaj prijedlog, cilj kojeg je revizija provedbe gradskih mjera pomoći kulturnom sektoru, odbijen je na Odboru za kontrolu (tri glasa “za” i tri “protiv”), a potom i na Odboru za kulturu (dva glasa “za” i tri “suzdržana”), dok se i gradonačelnik Bandić očitovao dopisom u kojem iznosi stav da Prijedlog zaključka Kluba nezavisnih zastupnika nije potrebno donositi. Gradonačelnik svoj stav pritom brani priloženim očitovanjima Ureda za kulturu i Ureda za upravljanje imovinom Grada, koja po njegovu sudu dostatno odgovaraju na pitanja postavljena u Prijedlog.

Iz Ureda za kulturu naime navode da je do trenutka očitovanja “umjetničkim organizacijama i udrugama dodijeljeno 156 besplatnih termina, odnosno 624 sati. Temeljem zahtjeva koje su podnijele ustanova do sada je refundirano 29.100,00 kn”. Ovome dodaju napomenu “da će i nadalje svi zahtjevi ustanova biti refundirani, a odnose se na navedeni zaključak”. Pozivajući se na zasebni Zaključak gradonačelnika donesen 8. travnja (KLASA: 372-03/20-03/354), Ured za upravljanje imovinom Grada pak navodi da “ukupan iznos oslobođenja plaćanja naknade za korištenje prostora/zakupnine iznosi 211.546,99 kn mjesečno, bez obračunatog PDV-a, što za cjelokupno razdoblje provedbe navedenog zaključka (4-6/2020.) iznosi 634.640,97 kn, bez obračunatog PDV-a”. No kao što sugerira citirano očitovanje, gradonačelnikov travanjski zaključak odnosi se samo na razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine, dok točka 4. Zaključka o hitnoj isplati sredstava za javne potrebe u kulturi i pokrivanju troškova najma i materijalnih troškova prostora za rad propisuje da Grad od organizacija nezavisne kulture na sebe preuzima sve troškove najma prostora od 1. travnja do 1. listopada 2020. – dakle, čak dvostruko duže. U tom smislu, ponuđena očitovanja mogu se smatrati nedostatnima, a gradonačelnikov dopis kao još jedno ignoriranje pokušaja da se nezavisnoj kulturi osigura pomoć na koju su se same gradske vlasti obvezale. Prijedlogu zaključka o izradi Izvješća o besplatnom korištenju gradskih prostora i prostora ustanova u kulturi subjekata neovisne kulture još predstoji pojavljivanje na dnevnom redu 37. sjednice Gradske skupštine, koja je zakazana za 27. listopada. No negativna očitovanja skupštinskih odbora, gradonačelnika i gradskih ureda ostavljaju malo nade da će nedosljedno provođenje kriznih mjera pomoći kulturnom sektoru naići na potrebnu reviziju i kritiku.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano