Mladi kao nositelji kulturnih sadržaja

O Kulturnom centru mladih u Slavonskom Brodu razgovaramo s Nikolinom Škegro, koordinatoricom Centra.

kul_630

Razgovarala: Matija Mrakovčić

Gotovo se svi akteri u polju izvaninstitucionalne kulture u Hrvatskoj u manjoj ili većoj mjeri susreću s problemom nedostatka prostora za obavljanje svakodnevne djelatnosti i za prezentaciju svog rada. Radi ukazivanja na potrebe i koristi koje oživljavanje postojećih prostora s novom namjenom može donijeti životu lokalne zajednice, u Hrvatskoj je aktivno više zagovaračkih platformi i inicijativa. Ujedno, te inicijative promiču inovativne, sudioničke modele upravljanja tim prostorima, koji su temeljeni na međusektorskoj suradnji te civilno-javnom partnerstvu. 

“Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi” natječaj je proveden kroz Europski socijalni fond u području dobrog upravljanja, i temeljem kojeg je omogućeno financiranje razvoja ili uspostave modela sudioničkog upravljanja u kulturi za 34 projekta. U seriji intervjua donosimo kratak pregled aktivnosti koje se odvijaju ili će se odvijati diljem Republike Hrvatske, s ciljem razvoja novih suradničkih modela, jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, provedbe kulturnih i umjetničkih programa te razvoja suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Kulturni centar mladih – Razvoj javno-civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar) projekt je Kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić, a partneri na projektu su Grad Slavonski Brod, javna ustanova u kulturi i četiri udruge iz područja kulture. Razgovaramo s Nikolinom Škegro, koordinatoricom KUL centra.

 

KP: Koliko je razvijeno civilno društvo u Slavonskom Brodu, s posebnim osvrtom na udruge i umjetničke organizacije u kulturi? 

Slavonski Brod ima razne udruge i umjetničke organizacije u kulturi npr. folklorno umjetnička društva, plesna studija, književno-likovne udruge, pjevačke skupine, orkestre (harmonikaša i limene glazbe), dječje kazalište, kazalište mladih i dr. Udruge i umjetničke organizacije sudjeluju na raznim manifestacijama i programima koje organizira Grad i lokalna zajednica, nastupaju i u ostalim gradovima diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Građani Slavonskog Broda sudjeluju u raznim aktivnostima, ali pasivno. Moglo bi se reći da građani trebaju uložiti više truda kako bi i sami sudjelovali u organizaciji i stvaranju novih kulturnih događanja kroz rad udruga i ostalih aktivnih organizacija koje sudjeluju u kulturi.

KP: Možete li nam predstaviti vaš projekt izgradnje kapaciteta za civilno-javno partnerstvo u Brodu? O kojem se prostoru radi? Kakav model upravljanja njime biste htjeli osnovati? Koje sadržaje uključuje, a koje korisnike? 

Grad Slavonski Brod uspostavio je Centar mladih u prostorijama namijenjenim kulturnim udrugama za rad s mladima kako bi se održavale probe, radionice, koncerti i izložbe i drugi programi. Centar mladih renovirani je prostor u Starčevićevoj ulici u Slavonskom Brodu, a sastoji se od velike dvorane u prizemlju, male dvorane i uredskih prostorija na katu te caffe bara.

Centar mladih u početku je zamišljen kao pokušaj javno-civilnog partnerstva, ali koncept sudioničkog upravljanja nije u potpunosti zaživio. Projektom “Kulturni centar mladih – Razvoj javno-civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)” nastoji se ojačati kapacitet svih dionika u sudioničkom upravljanju kako bi udruge za mlade postale nositelji kulturnih sadržaja u Slavonskom Brodu. Ovim projektom u djelovanje Centra mladih nastoje se privući i druge udruge. Trenutno u Centru mladih u Slavonskom Brodu održavaju se razne radionice za djecu i odrasle u sklopu projekta, projekcije filmova, kazališne predstave, radionice fotografije, filmske i dramske radionice, koncerti za odrasle, raspored tjednih i mjesečnih događaja objavljuje se na web stranici KUL centra i Facebook stranici Centra mladih i KUL centra.

KP: Na koje biste prilike i poteškoće ukazali u procesu komunikacije o gore navedenim navedenim parametrima, s lokalnom upravom, drugim akterima u polju kulture, te građanima odnosno javnosti?

Problemi na koje možemo ukazati je nedostatak slobodnog prostora za razne radionice i događanja za mlade i ostale zainteresirane građane, nedovoljna financijska sredstava za obnovu starih i neiskorištenih prostora, problem financiranja zainteresiranih korisnika za najam dvorane, plaćanja režija, troškova udruga za redovite djelatnosti. Građani bi svakako mogli biti aktivniji u stvaranju novih sadržaja i sudjelovati u kulturi preko raznih udruga i organizacija. U sklopu projekta “Kulturni centar mladih – Razvoj javno-civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)” bit će organizirane radionice, edukacije o sudioničkom upravljanju vezano za strategiju i viziju Centra mladih, provest će se i anketiranje građana, održati će se i javna tribina. Edukaciju će provoditi stručni tim iz tvrtke Hadrian i partneri d.o.o., Zagreb.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano