Seminar za kraj svijeta

Program čiji su fokusi bili odjeci socijalističke prošlosti u kulturnoj produkciji te zastrašujući efekti tehnologije nadzora objedinio je u nizu predavanja perspektive četvero mladih istraživača_ica.

pripremila:
Hana Sirovica
seminar-web-ENG

Pripremila: Hana Sirovica

Program čiji su fokusi bili odjeci socijalističke prošlosti u kulturnoj produkciji te zastrašujući efekti tehnologije nadzora objedinio je u nizu predavanja perspektive četvero mladih istraživača_ica.

Načini na koji se “duhovi prošlosti” isprepliću sa sadašnjošću, kao i zastrašujuća dinamika tehnologije koja se upotrebljava kao sredstvo praćenja i kontrole, dva su tematska fokusa Seminara za kraj svijeta koji su organizirali Kurziv (nakladnik Kulturpunkta) i Centar za suvremenu umjetnost SCCA-Ljubljana u suradnji s Human Rights Film Festivalom. Pojam sablastologija (hauntology), koji se koristi za opis iščašenosti vremena i prostora, odnosno trenutaka u kojima se čini da je vrijeme iskočilo iz toka, poslužio nam je kao ishodišna točka programa.

Program je bio podijeljen u dva tematska bloka čije snimke donosimo, a oni su bili usmjereni na prodore prošlosti u sadašnjost te probleme koji proizlaze iz dinamike tehnologija nadzora. Prvi blok posvećen je politici reprezentacije socijalističkih prošlosti i njihovoj složenoj prisutnosti u današnjem sada-i-ovdje, a ugostio je dvoje predavača. Izlaganje Ukleti/Proganjajući objekti nade i strepnje Petra Odaka, doktoranda Srednjoeuropskog sveučilišta i Sveučilišta Utrecht, bavilo se praksama izlaganja socijalističke prošlosti u imerzivnim muzejima bivših socijalističkih zemalja, dok je profesor s teksaškog Sveučilišta u Austinu Vladislav Beronja održao predavanje “Ljubav je hladnija od smrti”: Antiutopije jugoslavenskog Dark Wavea posvećeno remetilačkom potencijalu tog muzičkog perioda i žanra.

 U drugom bloku predavanja fokus je bio na društvu nadzora te načinima na koje tehnologije nadzora oblikuju našu svakodnevicu, a u njemu se predstavilo dvoje slovenskih istraživača_ica. Nika Mahnič, doktorand_ica na londonskom sveučilištu Queen Mary održao_la je predavanje Sedimenti u mašineriji za budućnost, mapirajući načine na koje  tragovi tehnologija iz prošlosti nastavljaju živjeti u tehnologijama sadašnjosti. Program je zatvorio Domen Savič, novinar i voditelj organizacije Državljan D aktivne u području digitalnih prava i medijske regulacije, izlaganjem Oko promatrača – medijski diskurs društva nadzora.
 
 
Snimke je obradila Tara Ivanišević.
 
Program nastaje uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova u sklopu projekta Svijet oko nas – Očuvanje prostora kritike.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano