Uhvati film

Filmski festival Uhvati film raspisao je natječaj za prijavu kratkometražnih filmova na temu invaliditeta.

Foto: Maja Tomić

Uhvati film je regionalni filmski festival o invaliditetu, održava se s ciljem afirmacije domaćih i inozemnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, čiji su akteri osobe sa invaliditetom, kao i promocije potencijala i izazova osoba sa invaliditetom kroz umjetnost – s posebnim osvrtom na višestruko marginizirane grupe.

Prijavljeni filmovi trebaju uključivati barem jednu osobu sa invaliditetom, ali nije nužno da film govori o invaliditetu, trebaju poticati na razmišljanje, pokretati promjene, ali ujedno biti inovativni i filmski kvalitetni. U selekciju ulaze samo ostvarenja do 30 minuta, najmanje DVD kvalitete, koja imaju titlove na SR/HR/BiH/CG odnosno na engleskom jeziku.

Prijave se šalju putem platformi na kojima je otvoren konkurs za 21. Uhvati film (FilmfreewayFesthomeCLICKFORFESTIVALS) ili mailom. Za prijave putem maila potrebno je dostaviti i popunjen prijavni formular, biografiju, dvije fotografije iz filma, dijalog listu u .srt formatu i trailer (ako postoji).

Natječaj je regionalan – jedinstven za sva četiri izdanja Uhvati filma. Stručni žiri iz domena filma i invalidnosti odabirat će filmove za Uhvati film Novi Sad, koji će ući u uži izbor za prikazivanje na Uhvati film izdanjima u Rijeci, Banjaluci i Kotoru. Postoji mogućnost da filmovi, budu izabrani i za druge dodatne programe Uhvati film brenda: edukacije po školama, projekcije namijenjene djeci i filmske karavane duž regije.

Natječaj je otvoren do 10. travnja.


Povezano