Tajnik_ca Hrvatskog filmskog saveza

Hrvatski filmski savez raspisuje natječaj za radno mjesto tajnika_ce.

Izvršni odbor Hrvatskog filmskog saveza poziva na prijave za radno mjesto tajnika_ce. Uvjeti za prijavu na radno mjesto su sljedeći:

– VSS ili VŠS
– najmanje pet godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama ili na poslovima voditelja projekta/programa
– sposobnost učinkovita planiranja aktivnosti i vođenja manjih timova, samostalni rad i organizacija radnog vremena
– iskustvo izrade, provođenja i finalizacije projektnih prijedloga i programa
– iskustvo pripreme, provedbe i praćenja financijskih planova
– razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
– izvrsna računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz prijavu kandidati_kinje su dužni priložiti životopis, motivacijsko pismo, dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja kad je kandidat obavljao navedene poslove), preslika diplome iz koje je vidljiv stečen najviši stupanj obrazovanja, dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta) te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca. Uz navedene obvezne priloge, kandidat(kinja) može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. S kandidatima_kinjama koji uđu u uži krug komisija će obaviti intervju.

Više informacija potražite ovdje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. ožujka putem maila


Povezano