Projektni asistent_ica u CROSOL-u

Fokus rada Projektnog asistenta_ice biti će na osmišljavanu, kreiranju i diseminaciji komunikacijskih poruka, održavanju web stranice i društvenih mreža, sudjelovanje u kreiranju javnih kampanja, i slično.

CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske zapošljava na određeno vrijeme od 8.5 mjeseci jednu osobu na 50% radnog vremena na radno mjesto “Projektni asistent_ica” na projektu “Know your EU – Build your EU! – Raising awareness on the importance of Democratic Participation of Croatian citizens in European elections 2024”. Cilj projekta je provođenje javne kampanje širenja svijesti građana, posebno mladih, o važnosti participacije u demokratskim procesima s naglaskom na izborima za EU parlament 2024.

Fokus rada Projektnog asistenta_ice biti će na osmišljavanu, kreiranju i diseminaciji komunikacijskih poruka, održavanju web stranice i društvenih mreža Platforme, sudjelovanje u kreiranju javnih kampanja, i slično. U dogovoru sa izvršnim timom CROSOL-a, Projektni asistent_ica pomagat će i u organizaciji i provedbi nekih projektnih aktivnosti. Tražimo osobe koje dijele vrijednosti CROSOL-a, mogu raditi u timu, imaju visoku razinu osobne odgovornosti, kreativni su, proaktivni, te imaju razvijenu sposobnost kritičkog mišljena.

Naknada za navedeno radno mjesto iznosi 900,00 EUR brutto mjesečno. Po završetku projekta postoji mogućnost produženja ugovora, ovisno o odobrenim sredstvima i evaluaciji obavljenog rada. Period rada (50% radnog vremena) je od 16.10.2023. do 30.06.2024.

Zadaće projektnog asistenta/ice za komunikacije obuhvaćaju:

  • Održavanje web stranice CROSOL Platforme (HR i ENG)
  • Osmišljavanje, kreiranje i objavljivanje sadržaja na društvenim medijima CROSOL Platforme (HR i ENG)
  • Sudjelovanje u kreiranju i osmišljavanju te provedbi online kampanja za potrebe projektnih aktivnosti i programskih aktivnosti CROSOL-a
  • Sudjelovanje u osmišljavanju projektnih poruka usmjerenih ka medijima u HR i EU
  • Ostale komunikacijske dužnosti po potrebi i u dogovoru sa uredskim timom CROSOL-a
  • Sudjelovanje u drugim programskim djelatnostima Platforme CROSOL
  • Sudjelovanje i praćenje u provedbi projektnih aktivnosti, po potrebi

Mjesto rada: Zagreb, uz mogućnost povremenog terenskog rada (područje Hrvatske).

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s iskustvom u radu na projektima financiranim iz EU fondova i programa.

Prijava mora sadržavati:

  • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku,
  • motivacijsko pismo (do 500 riječi) na hrvatskom jeziku,
  • kontakt podatke za preporuku. Podaci moraju sadržavati: ime i prezime osobe koja može dati preporuku, ustanovu, poziciju i kontakt osobe koja može dati preporuku.

Prijave se primaju putem email adrese do ponedjeljka, 2. listopada, u 17.00 sati.


Povezano