Obrazovanje budućnosti

srijeda, 04.03.2015. - srijeda, 04.03.2015.
msu_630

Okruglim stolom Kulturno i kreativno obrazovanje – obrazovanje budućnosti započinje s radom multidisciplinarni projekt Škola bez škole koji su inicirali udruga Interacta i Muzej suvremene umjetnosti Zagreb.

Projekt će obuhvatiti niz aktivnosti i događanja od radionica, predavanja, praktičnih vježbi i razmjena iskustava pa sve do tematske izložbe Škola bez škole, čiji će format i sadržaj biti definiran kroz navedene radne procese. Projekt Škola bez škole želi otvoriti prostor za raspravu o mogućnostima razvijanja novih pristupa obrazovanju kroz forme kulturnog i kreativnog obrazovanja koji postupcima inkluzivnog učenja i poučavanja razvijaju intuiciju, kreativnost i inovativnost kao nezaobilazne elemente razvoja društva znanja u 21. st.

Projekt je dio šire međunarodne inicijative osmišljene u projektu “Potrebe usavršavanja i ključne vještine za umjetnike i druge kreativne praktičare za rad u participativnim okruženjima” (Training Requirements and Key Skills for Artists and other creative practitioners to work in participatory settings) svrha kojeg je izravno poticati ključne sposobnosti umjetnika i kreativnih praktičara koji rade u participativnim okruženjima teposredno razvijati kreativne potencijale i kompetencije zajednica s kojima rade.

Projekt koincidira s aktualnom inicijativom za donošenje šire nacionalne strategije kulturnog i kreativnog obrazovanja kojom se želi istaknuti potreba da kulturno i kreativno obrazovanje postane sastavni dio reforme temeljene na Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatskekao i Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, a zalaže se za uklapanje kulturnog i kreativnog obrazovanje u cjelokupni društveno-kulturni sustav.

Okruglim stolom u Muzeju suvremene umjetnosti, 5. ožujka od 10 do 16.30 sati, organizatori žele naglasiti nedostatno pozicioniranje muzeja kao važnih obrazovnih i odgojnih ustanova u društvu, odnosno ukazati na njihovu nezaobilaznu ulogu u generiranju znanja te problem izmicanja kulture i stvaralaštva na sporedno mjesto u procesima obrazovanja. 

Program potražite ovdje.


Povezano