Toni Mijač: Shame Shame Shame

Zagreb, Garaža Kamba
petak, 22.09.2023.
Garaža Kamba / FOTO: Facebook

Garaža Kamba poziva na otvaranje jesenske sezone izložbom Tonija Mijača Shame Shame Shame u petak 22. rujna s početkom u 20 sati.

Predgovor Maje Flajsig: “U svom radu Bitak i ništa, Jean-Paul Sartre od čitateljstva traži da se zamisle kako, vođeni znatiželjom, ljubomorom ili hirom, promatraju kroz ključanicu što se događa s druge strane. Potpuno uronjeni u zbivanja u drugoj prostoriji, gledateljica ili gledatelj postupno prestaju biti svjesni samih sebe, svojih pokreta i ritma disanja. Međutim, uto se začuje zvuk nadolazećih koraka. Percepcija promatrača ili promatračice hitro se mijenja i usmjerena je na njih same – odnosno na način na koji ih netko drugi promatra.

Iako je Sartre u ovom radu okupiran drugim temama, ovaj događaj otvara put proučavanju drugog fenomena. U trenutku kad je gledateljica ili gledatelj ‘razotkriven’ kao voajer ili peeping Tom, pojavljuje se osjećaj srama. Riječ je o osjećaju koji se nerijetko opisuje kao neugodan osjećaj prouzročen vlastitom pogreškom ili kao emocija koja je posljedica neuspjeha da se živi prema očekivanjima same osobe ili društva koje ju okružuje. Emocija je to čija riječ u indoeuropskoj obitelji jezika korijen vuče iz značenja ‘biti otkriven’.

Kompleksnost emocije srama dokazali su i neurolozi sa Sveučilišta Ludwig-Maximilians u Münchenu. Doživljaj srama aktivira vrlo visoku razinu aktivnosti u desnoj polutki mozga, te je u usporedbi s bliskim osjećajem krivnje razmjerno kompliciranija uzevši u obzir da je rezultat široko postavljenih kulturnih i društvenih faktora. Nadalje, fizijatar David R. Hawkins u svojoj knjizi Moć naspram Sile pojašnjava kako je korištenjem kinezioloških metoda izmjerio reakcije tijela na emocionalna polja svijesti. Time je uspostavio hijerarhiju, stupnjeve vibracije ljudske svijesti i zaključio da je sram najniži stupanj vibracije svijesti koji uzrokuje inerciju i time nas utišava.

Sram se odvija intrapsihološki, unutar pojedinaca, ali i interpsihološki kao društveni i kulturni fenomen. Radi se o toliko uranjajućoj emociji da samo promatranje doživljaja iste može u pojedincu izazvati osjećam susramlja koji proizlazi iz snažnog osjećaja empatije. Međutim, na drugom polu nalazi se i osjećaj satisfakcije koji proživljava promatračica ili promatrač posramljene osobe, termin poznat kao Schadenfreude.

Iz šire, civilizacijske perspektive, sram je promatran i kao evolucijski značajan osjećaj koji je utjecao na ulogu pojedinca u društvima, radilo se o lovcima i sakupljačima ili suvremenoj zajednici temeljenoj na uzajamnom povjerenju. Kroz osjećaj srama, pojedinac sudjeluje u simboličkom sustavu određene kulture, običajima i tradicijama koje je svojim ponašanjem prekršio i s čime ostaje javno suočen. Kako bi izbjegao osjećaj srama, a zadržao osjećaj pripadnosti, pojedinac izbjegava daljnje ponavljanje ponašanja koje je uzrokovalo osjećaj srama, a isti primjer slijede i svjedoci događaja.

Intermedijalnim radom Shame, Shame, Shame Toni Mijač publiku vodi kroz različite razine i perspektive poimanja osjećaja srama intrapsihološki i interpsihološki. Istovremeno, kroz rad dolazi do zrcaljenja uloge medija i ljudi kao medijskih subjekata koji namjerno perpetuiraju obrasce ponašanja koji uzrokuju osjećaje srama, susramlja ili Schadenfreude. Riječ je o svojevrsnom istraživanju, o promatranju iznutra, izvana, a najzad i na cjelinu kulturnih konstrukata u kojima živimo.”

Toni Mijač je filmski i multimedijalni umjetnik rođen 1988. godine u Splitu. Završio je preddiplomski studij na Umjetničkoj Akademiji u Splitu, smjer Film i video, te diplomski studij na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Zagrebu, smjer Novi mediji. U svom se radu pretežito igra sa impulsima svakodnevice na različitim životnim područjima, navikama i tendencijama, koje propituje koristeći jezik i izražajna sredstva različitih medija poput filma, videa, teksta, instalacije, fotografije i društvene prakse. Izlagao je na 9 samostalnih izložbi te brojnim grupnim izložbama, dobitnik je više nagrada (HT nagrada i GRISIAyouth, 2018., GRISIAyouth, 2021.) te je sudjelovao na nekoliko rezidencija.


Povezano