Kulturno poduzetništvo postaje sve važnije

Poslovno veleučilište Zagreb poziva na upise na studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi koji promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci.

pripremio:
Kulturpunkt.hr
PVZG kultura 1_naslovna

Pripremio: Kulturpunkt.hr

Umjetnost i kultura odavno se već ne doživljavaju područjima koja su tu isključivo za bogaćenje nematerijalne baštine i nematerijalnog segmenta društva. Kreativne i kulturne industrije sve su više prepoznate kao važan dio šire gospodarske slike jer je tu zapravo riječ o jednom od najdinamičnijih sektora gospodarstva Europske unije. U želji (i potrebi) da se slijede svi pozitivni trendovi koje kreativne i kulturne industrije donose, iznimno ih je važno shvatiti kao itekako ozbiljan poduzetnički segment. Ljudi koji su stekli svoje akademske nazive na nekoj od umjetničkih akademija u Hrvatskoj, bez sumnje su kompetentni za obavljanje kreativnih/kulturnih/umjetničkih djelatnosti. Preciznije, za stvaranje djela. Međutim, ono što im kronično nedostaje, pogotovo kad se radi o samostalnoj umjetničkoj profesiji ili izvaninstitucionalnoj djelatnosti u formi umjetničkih organizacija je upravo menadžersko znanje jer je umjetničko poduzetništvo fuzija kreativnosti i pragmatičnosti koja će u budućnosti bez sumnje imati sve važniji udio u hrvatskom, a još više u europskom gospodarstvu.

Menadžera u kulturi kronično nedostaje

Područje kulturnih industrija zaista je široko i obuhvaća djelovanja brojnih institucija – od galerijskih, preko muzejskih, nakladničkih, knjižničkih te arhivskih. Kada se tomu dodaju i izvaninstitucionalni projekti i umjetničke prakse – od kazališnih, onih koje se tiču vizualne umjetnosti, dizajna, glazbe, filmske produkcije i sl.– nameće se zaključak kako „kronično“ nedostaje osoba koje će suvereno vladati tim specifičnim područjima djelovanja. Vladati u smislu vođenja projekata i brojnih evenata.

Upravo je tu potrebu prepoznalo Poslovno veleučilište Zagreb (PVZG) koje već nekoliko godina uspješno provodi nastavu na studijskom programu Menadžmenta i produkcije u kulturi. Riječ je o interdisciplinarnom preddiplomskom studiju koji se temelji na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokog školstva. Studij promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci. Što to znači? Ovaj jedinstveni studij u Hrvatskoj promovira suvremene načine učenja zahvaljujući kojima studenti spremni i kompetentni dolaze na tržište rada. Studij se izvodi kao redoviti ili izvanredni i traje 3 godine, odnosno 6 semestara. Nakon završenog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica, tj. baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (bacc. oec. prod. cult.).

Umjetničko poduzetništvo je sve popularnije

Dosad su se stručnjaci u području kulture i umjetnosti obrazovali u inozemstvu ili su pak znanja stjecali putem i iz iskustva. Sada napokon imaju priliku steći formalno obrazovanje i u Hrvatskoj. Važno je razumjeti kako stečeno znanje i kompetencije menadžera i producenata itekako mogu poboljšati pa čak i stvoriti uvjete za proizvodnju umjetničkih djela. Ne samo to, nego će ta znanja olakšati i oblikovanje tih djela u produkte koji će (p)ostati dostupni javnosti i koji će biti dostupni za recepciju.

Osim toga, sa stečenim formalnim znanjima, koja su pak obogaćena praksom, otvaraju se brojne mogućnosti za uža menadžerska zanimanja: od menadžera poduzetnika, preko menadžera producenta do menadžera projekata, ili pak menadžera revitalizacije kulturnih dobara. Čak se i unutar tih kategorija krije niz različitih profesija: od administratora u kulturi, preko animatora kulture do istraživača kulturnog razvoja. Upravo je studij Menadžmenta i produkcije u kulturi Poslovnog veleučilišta Zagreb našao svoje mjesto u visokom obrazovanju i zaokružuje cijelu priču obrazovanjem kulturnih djelatnika te umjetnika i dizajnera za područje umjetničkog poduzetništva.

Prijave i upisi su mogući do kraja studenoga. Više informacija potražite na linku.

PVZG

Objavljeno
Objavljeno

Povezano