Studenti, nastavnici i javnost imaju pravo znati

Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja traže očitovanje rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa.

plenum_630 FOTO: Plenum FFZG

Piše: Matija Mrakovčić

Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (NSZ) zatražili su očitovanje rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa, koji je potpisao odluku o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću te provođenju novih izbora. Nakon što je dekan fakulteta Vlatko Previšić u lipnju ove godine zatražio upravni nadzor nad postupkom njegova razrješenja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa potvrdilo je da je Fakultetsko vijeće sastavljeno protivno važećim propisima i zakonima. 

Inicijativa traži od rektora Borasa da se očituje je li odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – iz koje nije vidljivo je li Ministarstvo uopće provelo upravni nadzor nad zakonitošću rada Vijeća, na temelju čije odluke i koje dokumentacije – legalna i u skladu s uvriježenom procedurom. Potom, zanima ih na temelju kojih statutarnih i zakonskih ovlasti rektor može raspustiti Studentski zbor neke od sastavnica Sveučilišta te postoji li svijest rektora o pravnim posljedicama te odluke: što je sa svim odlukama Vijeća u razdoblju kad je djelovalo u tako “nelegalnom” sazivu. Također, Inicijativu zanima gdje je rektor pronašao pravno uporište prema kojemu bi dekan Filozofskog fakulteta mogao ostati u radnom odnosu nakon akademske godine u kojoj je navršio 70 godina života, osobito s obzirom na činjenicu da je aneks o produžetku potpisao sam sa sobom. S posljednjim u vezi Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uputio je rektoru Borasu dopis u kojem od njega traži da postupi prema člancima Statuta Sveučilišta koji se tiču nadležnosti rektora te izboru i razrješenju dekana.

“Izostanak očitovanja shvatit ćemo kao potvrdu sudioništva u protustatutarnim i nasilnim radnjama. Studenti, nastavnici i javnost imaju pravo znati. Plenum je pravo mjesto za to. Vi, rektore, isprva kao prodekan pa kasnije kao dekan FF-a, imate iskustvo sudjelovanja u radu plenuma još od blokade 2009, jednako kao što Vlatku Previšiću nije smetao Plenum kad je na njemu tražio studentsku podršku za dekansku kandidaturu. Pozivamo Vas da se večeras u 20 sati u D7 Filozofskog fakulteta pridružite Plenumu. Neki Vaši časni prethodnici, poput Alekse Bjeliša, imali su dovoljno mudrosti i hrabrosti da se na Plenumu suoče sa svojim studentima. Imate li Vi? Imate li barem pristojnosti da javno odgovorite na postavljena pitanja?”, pitaju u Inicijativi članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta.

Podršku Inicijativi članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta, članovima raspuštenog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta te Plenumu Filozofskog fakulteta u njihovoj namjeri da obrane pravo na zakonito i demokratsko odlučivanje dali su i Kulturnjaci 2016: “Ovakav čin dekanske samovolje, kao i rektorove instrumentalizacije procedura na Sveučilištu, u potpunosti narušava ugled i demokratska načela po kojima ove institucije moraju funkcionirati”. Podršku studentima, profesorima i suradnicima Filozofskog fakulteta izrazila je Inicijativa Sloboda Trećima, Klub studenata Fakulteta političkih znanosti, studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta, udruga Zelena Istra, nogometni klub Zagreb 041, a svi koji žele doprinijeti borbi za demokratske procese koji se ne mogu i ne smiju silom zaustavljati, pozvani su da sudjeluju u Plenumu u srijedu, 21. rujna, u 20 sati u dvorani 7 Filozofskog fakulteta.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano