Status roda unutar kulturnih praksi

Tijekom travnja 2016. godine u suradnji Centra za ženske studije i Akademije likovnih umjetnosti, održava se nastavni modul Kreativni kritički laboratorij – Feminističke teorije i prakse.

pripremila:
Martina Domladovac
Centar_za_zenske_studije_630 FOTO: Centar za ženske studije / Facebook

Pripremila: Martina Domladovac

Centar za ženske studije u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti realizirat će tijekom travnja 2016. godine nastavni modul Kreativni kritički laboratorij – Feminističke teorije i prakse. U okviru modula analizirat će se i podučavati nosivi tematski sadržaji, epistemološki dosezi i spoznajne “intervencije” feminističkih teorija u suvremena teorijska promišljanja, posebice ona o statusu roda unutar različitih polja suvremenog iskustva, znanstvenih modusa i kulturnih praksi kao i procesa performativnih mapiranja i kritičke imaginacije. U izvođenju obrazovnog modula, uz interdisciplinarno motrište i interaktivnost kao metodičke spoznajne alatke, koristit će se različiti znanstveni pristupi, izvori i područja  spoznavanja poput vizualne kulture, lingvistike, socijalne historije, filozofije, kritičke geografije, multimedija, umjetničke prakse i semiotike. 

Nastavni modul namijenjen je studenticama i studentima umjetničkih akademija i studija humanistike Sveučilišta u Zagrebu. Program se sastoji od šest predavanja koja će se održati na Akademiji likovnih umjetnosti, te tri umjetničke radionice. Akademija likovnih umjetnosti podnijela je Sveučilištu u Zagrebu zahtjev za priznavanje 2 ECTS boda za izvannastavne aktivnosti, stoji u pozivu Centra za ženske studije.

Cilj modula Kreativni kritički laboratorij: Feminističke teorije i prakse dati je uvid u osnovne sadržaje, teorijska promišljanja i spoznajne dosege feminističkih teorija u artikulaciji suvremenih društvenih i kulturnih praksi, njihovih rodnih značajki i modusa identificiranja na predlošku raznovrsnog znanstvenog opusa, interdisciplinarnosti i različitih izvora spoznaje. Nakon pohađanja ovog modula studentice i studenti bit će između ostalog sposobni kritički interpretirati višedimenzionalne odrednice koncepta roda u obzoru teorijskih protuslovlja različitih tradicija mišljenja i modusa reprezentacije. Moći će artikulirati probleme i paradokse oko spolnih/rodnih identificiranja i mijena unutar suvremenih društvenih i kulturnih praksi te identificirati moguće pristupe, performativne izvedbe i transgresivne činove koji se tiču navedene tematike, te analizirati i obrazložiti društvene pojave i kulturne procese imajući u vidu doprinose feminističkih teorija i njihov pojmovni aparat.

Modul obuhvaća predavanja mr. sc. Rade Borić, Feministička kritika jezika; prof. dr. sc. Biljane Kašić, Kritička feministička epistemologija: Kako motrimo svijet, kako spoznajemo spolne/rodne identitete; prof. dr. sc. Lade Čale Feldman, Gluma na raskrižju medija: feministički aspekti filma “Hannah Arendt” Margarete von Trotta; prof. dr. sc. Tatjane Jukić, Rod i seksualnost klasičnog Hollywooda; izv. prof. dr. sc. Leonide Kovač, Dekonstrukcije roda u umjetničkim praksama 20. i 21. stoljeća, te doc. dr. sc. Ankice Čakardić, Rod, rad i borba. Radionice će održati izv. prof. dr. sc. Nicole Hewitt na temu Poetske, audio i vizualne feminističke prakseizv. prof. art. Andreja Kulunčić, Angažirani umjetnički projekti koji se bave položajem žene u različitim društvenim kontekstima, te doc. dr. sc. Ivana Keser Battista na temu “Reakciono i retrogradno” u feminističkim praksama.

Raspored i detaljni opis programa s radnim biografijama predavačica i umjetnica koje ga izvode, odnosno sadržajem predavanja i umjetničkih radionica moguće je preuzeti ovdje.

Prijave se primaju do 21. ožujka 2016. godine na e-mail adresu, a budući da je broj sudionica i sudionika ograničen, uz prijavu je potrebno priložiti motivacijsko pismo.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano