Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima

Objavljena je publikacija čiji je cilj mapiranje ženskih/feminističkih izvedbenih praksi od početka devedesetih do danas u regiji.

badco_kreitmayer_630
Zbornik tekstova Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010. rezultat je inicijalne istraživačke faze rada mreže Aska koja je formirana između 2009. i 2010. godine na inicijativu Centra za feminističku kulturu NOVA iz Podgorice, uz podršku Fondacije CURE iz Sarajeva, Teatra Thalassa iz Zagreba i Žena na delu iz Beograda. Publikacija Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010. fokusirana je na dva pitanja: tko su žene koje su se bavile temama roda u tom  razdoblju i kako su se te prakse razvijale, te kakav je i koliki utjecaj tih praksi na lokalne publike, medije i kulturne institucije, kao i kakva je autopercepcija umjetnica. Publikaciju će predstaviti urednice izdanja i koordinatorice mreže Nataša Nelević, Dubravka Crnojević-Carić, Vedrana Frašto, Sunčica Vučaj i Tanja Marković, uz prisustvovanje autorica tekstova o feminističkim izvedbenim praksama u Srbiji Dubravke Đurić i Ane Vilenice.

Glavna pitanja knjige i njihova sistematizacija utemeljena su u činjenici da je to manje-više pionirski izdavački pothvat kad su u pitanju regionalne ženske/feminističke izvedbene umjetničke prakse. Tako i autorice mahom ističu da im nedostaje širi korpus literature vezan za temu, te stoga pristup koji predlažu kao cilj postavlja mapiranje tih praksi i uvođenje pojedinih zapažanja koja mogu poslužiti kao osnova za daljnji rad i istraživanja. Njihovo ekstenzivno mapiranje i alternativne i institucionalne mainstream scene ženskih/feminističkih izvedbenih praksi smatra se početnim korakom, radom na početnoj platformi za uspoređivanje i pozicioniranje različitih umjetnica i umjetničkih grupa u regiji.

Mreža Aska osnovana je radi uspostavljanja bliže regionalne suradnje u poljima feminističke umjetnosti, teorije izvedbenih umjetnosti i aktivizma putem interdisciplinarnog pristupa koji povezuje znanja i iskustva iz ta tri podurčja u četiri zemlje regije. Također, jedan od ciljeva je pokretanje i pružanje podrške produkciji u području feminističkih izvedbenih umjetnosti i aktivizma u regiji.

Publikacija će biti predstavljena 17. ožujka u Kulturnom centru Rex u Beogradu, a možete je preuzeti ovdje.

Izvor: KC REX
Objavljeno
Objavljeno

Povezano