Nova pedagogija odozdo

U organizaciji Centra za ženske studije i partnera, u Dubrovniku se krajem svibnja održava poslijediplomski seminar feminističke kritike proizvodnje znanja.

zena_znak_630

Centar za ženske studije od 2000. godine redovito organizira poslijediplomske feminističke seminare pri Inter-univerzitetskom Centru (IUC) u Dubrovniku. Prvi partneri u organizaciji i izvedbi seminara bili su Central European University (CEU) iz Budimpešte, Rutgers University iz SAD-a, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb i Centar za ženske studije iz Beograda. Feminist Critical Analysis (Feministička kritička analiza) naziv je seminara koji se održavao od 2001. do 2006. u suorganizaciji Centara za ženske studije iz Zagreba i Beograda te Rutgers Sveučilišta iz SAD-a. Godine 2007. Centar je započeo novu seriju feminističkih seminara pod nazivom Feminisms in Transnational Perspective (Feminizmi u transnacionalnoj perspektivi) u suradnji s Institutom za etnologiju i folkloristiku, Zagreb i Sveučilištem Tampere iz Finske.

Poslijediplomski seminar u Dubrovniku održat će se od 27. do 31. svibnja, a okupit će tridesetak znanstvenica, teoretičarki, feministkinja, aktivistkinja i studentica te nekoliko znanstvenika i studenata većinom iz Europe koji iz feminističke perspektive promišljaju teme roda, nacionalnosti, kultura, granica, seksualnosti. Seminar je osmišljen tako da nudi nove modele razmjene znanja i iskustava, izlaganja poznatih predavača, mogućnosti predstavljanja studentskih radova te zajedničko kreiranje i sudjelovanje u diskusijama na odabrane teme. Osnovne su ideje na kojima počiva najavljeni seminar (re)aktivacija kritičke feminističke epistemologije povezivanjem pedagogije, umjetničkih praksi i aktivizma, popularizacija feminističkog intelektualnog nasljeđa koje promiče pluralizam, drugost i emancipaciju, kombiniranje ženskih studija lokalnih i regionalnih fenomena s transnacionalnim procesima, kritičko procijenjivanje razvoja ženskih i rodnih studija u sveučilišnim sistemima Centralne i Istočne Europe te šire, strateška uporaba socijalističkih, (neo)marksističkih, radikalnih i materijalističkih uvida u susretu s duboko ukotvljenim kapitalističkim sistemima hijerarhije, nejednake distribucije i razmjene, preosmišljanje pojmova partnerstva, suradnje, savjetovanja i sudjelovanja te borba protiv kapitalizma kao sistema temeljenog u proizvodnji i održavanju neznanja. Voditelji ovogodišnjeg seminara su Rada Borić, Renata Jambrešić Kirin, Jasmina Lukić i Durre S. Ahmed.

”U svijetu radikalnih političkih, društvenih i ekonomskih promjena, postaje sve važnije istražiti strukturalne odnose moći i znanja iz perspektive feminizma i nadnacionalnosti” najavni je citat seminara preuzet iz misli Gayatri Chakravorty Spivak. ”Žensko znanje polazište je ne samo ženskih diskurzivnih iskaza već i mobilizacije protiv (ne)vidljivih izvora moći u neoliberalnih kapitalističkim društvima, njihovih nedosljednosti i diskriminatornih praksa, nepravdi, isključenosti, premještanja i osporavanja drugačijih i pobunjenih glasova. Feministi i feministice s europske margine pokrenuti su nužnošću pre-mišljanja njihove periferne pozicije kao produktivne, fleksibilne i transgresivne epistemološke zone koja može stimulirati nove humanističke koncepte i vrijednosti. Njihova su polazna pitanja: jesu li jedina dva načina uzdrmavanja pozicija moći unutar i izvan akademskog eksperimentalna vrijednost znanja i emancipatorno znanje? Omogućavaju li kritike postkolonijalnog rezona i kritike kapitalističke proizvodnje centra, (polu)periferija i margina razumijevanje načina na koji akademske ekspertize i intelektualni autoritet operiraju u ”tekućim društvima”? Je li participatorna akcija-reakcija odlučujuća za feminističku proizvodnju znanja nasuprot centrima ekspertize, oba prisvajajući govor o drugima kao govor umjesto drugih, ili nam je potrebna nova pedagogija odozdo?”.

Svi zainteresirani mladi znanstvenici i postdiplomci s definiranim interesima u ženskim studijima, transnacionalnim studijima, filozofiji, sociologiji, postkolonijalizmu ili antropologiji, mogu se prijaviti do 1. veljače na mail podnoseći kratak sadržaj svoga izlaganja i kratak cv. Seminar je ograničen na dvadeset i pet sudionika, a sve detaljnije informacije pronađite ovdje.

KP / zenstud

Objavljeno
Objavljeno

Povezano