Pitanja i odgovori

Platforma Question Time namijenjena je otvaranju prostora za dijalog i sučeljevanje stavova s ciljem razvijanja refleksije o kulturnim politikama.

jean_luc_godard_film_socialisme

Putem ovu platforme Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana  nastojao je otvoriti debatu o različitim aktualnim problemima u suvremenoj kulturnoj politici. Svaka će tema biti predložena u formi pitanja o određenom problemu. Ta su pitanja zamišljena kao poticaj refleksiji, a otvorena su svima koji žele odgovoriti i iznijeti mišljenje o različitim temama.

Prva tema su “Kulturni identiteti i umjetnička praksa na prostoru Mediterana. Da li je dijalog još uvijek moguć?” Ovo pitanje bit će polazište za seminar koji će biti održanu Lecceu tijekom ArtLaba u rujnu 2012.

Više informacija potražite ovdje.

Izvor: QT

Objavljeno
Objavljeno

Povezano