Otvaranje Doma u punom kapacitetu

KAoperativa je objavila istraživanje o potrebama na lokalnoj kulturnoj sceni i film o mogućnostima prenamjene neiskorištenih prostora u gradu Karlovcu.

velika_scena_630 KAoperativa, Velika scena Hrvatskog doma

Piše: Matija Mrakovčić

Karlovačka mreža udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa broji deset organizacija­ članica. Početkom prosinca prošle godine objavljen je Operandum, javni dokument o stanju nezavisne kulture u Karlovcu i potrebnim koracima za njeno unaprjeđenje. Operandum sadrži kratki presjek stanja nezavisne kulturne scene u Karlovcu u posljednjih desetak godina, definira značajne aktere u nezavisnoj kulturi te daje konkretne preporuke za poboljšanje trenutnog stanja. Taj je dokument bio polazište za ozbiljnije istraživanje potreba na lokalnoj kulturnoj sceni.

Istraživanje o potrebama u nezavisnoj kulturi za mrežu KAoperativa proveo je mag. soc. Pero Desović, a provedeno je u kolovozu i rujnu 2014. godine, u vrijeme kada, prema samom istraživanju, veći broj građana sudjeluje u programima koje organiziraju udruge na nezavisnoj kulturnoj sceni. Zimi je sudjelovanje u programima u osjetnom padu jer nema prostora za odvijanje programa, osim na Maloj sceni Hrvatskog doma koja je, prema svjedočenjima ispitanika, neadekvatno i netransparentno (pre)uređena. Članice su mreže putem serije radionica, studijskih putovanja i strateškog planiranja i zagovaranja usmjerene na stvaranje društveno-kulturnog centra gdje se prvotna ideja centra za nezavisnu kulturu i mlade širi na osnivanje ustanove koja će zadovoljavati šire potrebe lokalne zajednice. Od više lokaliteta u gradskom užem centru odabrana je zgrada Hrvatskog doma. 

Istraživanje je obuhvatilo 270 ispitanika koji su podijelili svoje stavove o programima nezavisne kulture i njihovoj vidljivosti, stanju i iskorištenosti Doma i Male scene te potrebi otvaranja društveno-kulturnog centra – čak 90 posto njih smatra da bi otvaranje Doma u njegovom punom kapacitetu pridonijelo kulturnoj ponudi, kvalitetnijem korištenju vremena građana i Gradu općenito. Istražene su i ideje o budućim aktivnostima u društveno-kulturnom centru, podijeljene na specijalizirane aktivnosti (od kojih su najviše podrške dobile radionice), multifunkcionalnu dvoranu, dnevni boravak i DIY prostor te zabavu i izlaske.

Rezultate istraživanja o potrebama u nezavisnoj kulturi objedinjene u dokumentu pod nazivom Operandum 2 možete pročitati na istaknutom linku.

Dokumentarni film Prostori koji govori o mogućnostima prenamjene neiskorištenih prostora u gradu Karlovcu za potrebe nezavisne kulturne scene izrađen je u koprodukciji Kinokluba Karlovac i mreže KAoperativa.  

Objavljeno
Objavljeno

Povezano