O mehanici eksploatacije u kulturi

Međunarodna platforma ArtLeaks organizira radni skup u Beogradu.

 

precarious_workers_brigade_kapitalizam

ArtLeaks je posvećena otkrivanju zloupotreba, korupcije i izrabljivanja u području kulture i umjetnosti, kao i promjeni stanja u tim sektorima. Beogradski skup ArtLeaksa, nakon sličnih događaja u Berlinu i Moskvi, trebao bi poslužiti kao inspiracija predstavnicima lokalnog kulturnog, društvenog i političkog miljea da se aktivno pridruže toj međunarodnoj platformi, kao i sagledavanju općeg konteksta rada i eksploatacije kulturnih radnika u Beogradu, Srbiji i na Balkanu. Među sudionicama i sudionicima  su najavljeni Corina L. Apostol, Maja Ćirić, Pavle Ćosić / Kornet, Nikola Radić Lucati, Vladan Jeremić, Selman Trtovac, Vesna Milosavljević /SEEcult.org, Stefan Tiron, Noa Treister, The Bureau of Melodramatic Research, Marica Radojčić i Rena Rädle.

Prethodne dvije radne skupštine u Berlinu i Moskvi ArtLeaksa rezultirale su osnivanjem saveza s internacionalnim grupama kao što su W.A.G.E. (New York), Occupy Museums (New York), Arts & Labor (New York), Haben und Brauchen (Berlin), The Precarious Workers Brigade (London) i The May Congress of Creative Workers (Moskva). Njihov cilj je formuliranje direktnih akcija i podizanje svijesti o uvjetima rada i problemima radnika u kulturi i umjetnosti.

Platforma ArtLeaks s radom je počela 2011. godine otkrivajući i istražujući slučajeve problematične financijske politike u suvremenoj kulturi, intenzivnu eksploataciju rada u tom polju, preuzimanje javnog prostora posvećeno tzv. nezavisnim inicijativama, i korporativno apropriranje kulture. Osnivači ArtLeaksa vjeruju jedino međunarodno koordinirani savezi mogu razotkriti izrabljivanje i cenzuru u današnjoj umjetnosti i kulturi. Internacionalna suradnja također bi trebala olakšati osmišljavanje novih organizacijskih modela koji bi mogli odgovoriti na potrebe i želje političkih subjekata nastalih na dodirnim točkama aktualnih ekonomskih, političkih i kulturnih preokreta.

Skup će biti održan 31. kolovoza u beogradskom Kulturnom centru REX.

Izvor: KC REX

Objavljeno
Objavljeno

Povezano