Novi krug potreba

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2014. godinu.

sinisa_labrovic_hodocasce_630

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Prijave se podnose online na odgovarajućim obrascima prijavnica (za svaki program posebna prijavnica) koji su dostupni na web stranici. Prijavnice popunjene online predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku do 11. listopada.

Više potražite na službenim stranicama Grada.

Izvor: GUOKŠ / Fotografija: Vatroslav Miloš

Objavljeno
Objavljeno

Povezano