Nomadizam

Disput je objavio zbornik znanstvenih radova u spomen na profesora Aleksandra Flakera koji je uredila Jasmina Vojvodić.

nomadizam_naslovna_630 Naslovnica zbornika Nomadizam

Zbornik Nomadizam nastao je u sklopu istraživačkog projekta Tjelesnost u književnosti i kulturi voditeljice Jasmine Vojvodić, profesorice na Katedri za rusku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posvećen je rusistu, književnom povjesničaru i teoretičaru Aleksandru Flakeru koji je temi nomadizma posvetio nekoliko knjiga i studija. Zbornik sadrži 32 priloga inozemnih i domaćih rusista.

“Danas, u doba globalizma, kad suvremeni čovjek u potrazi za boljim političkim, socijalnim, ekonomskim ili kulturnim uvjetima života spremno napušta zadane nacionalno-teritorijalne okvire i seli se iz mjesta u mjesto duž čitavoga planeta, fenomen nomadizma možemo smatrati doista relevantnom znanstvenom temom. To je činjenica koja zbornik čini posebno zanimljivim i aktualnim. Budući da je zbornik okupio renomirane stručnjake iz raznih akademskih sredina, problematika nomadizma obrađena je u njemu iz najrazličitijih aspekata, pritom najčešće uz interdisciplinarnu orijentaciju i komparatističko sučeljavanje analizirane građe”, napisala je u recenziji Živa Benčić.

Prilozi u zborniku temom nomadizma bave se iz različitih rakursa: kulturološko-političkog (primjerice, odnos Roma i države), književno-poetičkog (lutajući sižeji, intertekstualnost, problem prijevoda), proučavanjem sovjetskog perioda (pisac i tekst, emigracija), suvremenog (postutopijski nomadizam, nomadizam u druge prostore/svjetove, ponovljeni nomadizam) te vizualnog (nomadizam kamernog oka, putovanje i povratak u slikarstvu). Zbornik se uvelike, osobito kvalitetom, problematikom i autorima-suradnicima, nadovezuje na međunarodne projekte odnosno zbornike što ih je zagrebačka rusistika osmislila, izvodila i dovršavala još od početka 1980-ih godina, odnosno višesveščanih nizova poput Pojmovnika ruske avangarde i Zagrebačkog pojmovnika kulture 20. stoljeća.

Izvor: Disput
Objavljeno
Objavljeno

Povezano