Nepredvidivo ponašanje

Nezavisna kultura, kulturna politika i copyright teme su radionice, kazališne predstave i javne diskusije u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju.

copyright_630

Nezavisna kultura, kulturna politika i copyright u Srbiji i međunarodnom kontekstu teme su radionice i kazališne predstave Dance! Copy! Right? koje će biti održane 6. i 7. studenog u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu, uz javnu diskusiju posvećenu relevantnim i neriješenim pitanjima dinamike nezavisne kulture.

Kroz radionicu, kazališnu predstavu i diskusiju provlače se neka od suštinskih pitanja trenutnih preispitivanja kulturne politike, pozicije i budućnosti nezavisnih kulturnih inicijativa i pravnog koncepta autorskih prava i copyrighta u Srbiji.

Publika će predstavi Dance!Copy!Right? Christopha Winklera, temeljenoj na suđenju radi kršenja copyrighta pred njemačkim okružnim sudom, moći besplatno prisustvovati oba dana održavanja manifestacije. Uzimajući taj sudski proces kao polazišnu točku, produkcija istražuje osnovne probleme i pitanja vezana uz copyright i intelektualnu svojinu. U CZKD-u bit će izvedena na engleskom i njemačkom jeziku, uz titlove na srpskom.

Radionica na istu temu bit će otvorena 6. studenog uvodnim obraćanjem Andreasa Poltermanna i Borke Pavićević, a potom će o nezavisnoj kulturi i kulturnoj politici u Srbiji govoriti Marijana Cvetković iz Stanice – Servisa za savremeni ples, jedne od više od 90 članica NKSS-a. Međunarodni kontekst borbe za nezavisnu kulturu predočit će Christian Römer i Nevenka Antić, a sljedeći će se dan održati javna diskusija naslovljena Nezavisna kultura kao nepredvidivo ponašanje? koju moderiraju Ana Isaković i Aleksandra Sekulić.

Više potražite na stranicama Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Izvor: seecult

Objavljeno
Objavljeno

Povezano