Izdavaštvo na klackalici

Na predstavljanju svog izdavačkog projekta kuda.read, članovi novosadskog Centra za nove medije_kuda.org nastojali su razmotriti svoje izdavačke politike.

vladimir_radivojevic_borski_almanah_630

Centar za nove medije_kuda.org iz Novog Sada, posvećen istraživanju kritičkog pristupa politici novih medija i tehnologija te novih odnosa u kulturi i umjetničkoj teoriji i praksi, 6. studenog je u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavio svoj izdavački projekt kuda.read

Članovi i članice centra kuda.org tijekom prezentacije su nastojali kritički razmatrati svoje politike izdavaštva “za koje se može reći da se nalaze na klackalici između bazične promotivne svrhe rada kuda.org i akumulacije socijalnog kapitala te prevodilaštva i izdavaštva kao osnove za pokretanje diskurzivne i konceptualne teorijsko-umjetničke platforme”, postavljajući pitanje: “Što je potrebno poduzeti da bi drugi kraj klackalice prevagnuo?”. 

U izdanju edicije kuda.read objavljeno je 17 publikacija, od kojih je većina dvojezična te su osim na srpsko-hrvatskom objavljene i na engleskom jeziku. Dosadašnja izdanja realizirana su u suradnji s različitim nakladnicima, između ostalih i s Futura publikacije iz Novog Sada, frankfurtskom kućom Revolver te Autonomedia iz New Yorka, a danas kuda.read ima status samostalnog izdavača. 

Do sada objavljene publikacije između ostalih uključuju i zanimljive zbornike Umetnik/ca u (ne)radu, Na ruševinama kreativnog grada, Ideologija dizajna i Pirati na mreži te knjige Umetnost i revolucija, Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka Geralda Rauniga i Otvorena kultura i priroda meža Felixa Staldera

Umetnik/ca u (ne)radu zbornik je tekstova fokusiranih na istraživanje umjetničkih praksi koje kritički reflektiraju suvremeni pojam rada – uvjete u kojima se rad ostvaruje i odnose koje rad proizvodi, zbornik Na ruševinama kreativnog grada posvećen je suvremenom gradu kao paradigmatičnom mjestu djelovanja neoliberalnih kapitalističkih strategija, ali i mjesto različitih praksi otpora, pokušaja preuzimanja grada i stvaranja društvenih alternativa, a Ideologija dizajna dvojezični je zbornik koji promišlja teorije i prakse (industrijskog i grafičkog) dizajna koje su nastale u gotovo pola stoljeća postojanja socijalističke Jugoslavije te njihov širi društveni i ideološki kontekst. Teoretičar Gerald Raunig u svojoj knjizi Umetnički aktivizam tokom dugog XX veka analizira različite odnose komunikacije između umjetnosti i aktivizma baziranog na poststrukturalističkoj teoriji revolucije, dok knjiga Otvorena kultura i priroda mreža Felixa Staldera govori o aspektima kulturne produkcije i potrošnje, polazeći od decentralizacije autorstva koje se kreće od individua prema grupama, od mreža prema zajednicama, do brisanja linije između umjetnika i njihove publike. 

Važno je napomenuti kako su sve knjige iz edicije kuda.read dostupne za besplatno preuzimanje na stranicama centra

 

KP / Izvor: kuda.read / Foto: Vladimir Radivojević, iz serije Borski almanah

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano