Hrvatska u XX veku

U hipertehnologiziranom svijetu informacije brzo zastarijevaju, no čini se da uputiti na dobru praksu u području kulture nikada nije kasno.

piše:
Vatroslav Miloš
ivan_colovic_XXvek_630

Piše: Vatroslav Miloš

Regionalna nakladničko-izdavačka komunikacija zloglasno je fragmentirana pa je tako, primjerice, vrijedna izdanja beogradske Fabrike knjiga ili sarajevskog Buybooka gotovo pa nemoguće naći u domaćim knjižarama. Naslovi prve bili su dostupni u danas zatvorenoj knjižari Književnog kluba Booksa, a Buybookova izdanja mogu se naći, koliko nam je poznato, tek u Knjižari Dominović, smještenoj u kompleksu NSK-a. Srećom, knjige oba izdavača dostupne su na stranicama Superknjižare.

Dobra je vijest da je zagrebačka Naklada Pelago postala zastupnik izdanja beogradske Biblioteke XX vek pa će se ista, nadamo se, moći naći i u ono malo preostalih knjižara, a ne isključivo na Internetu. Bib­li­o­te­ku XX vek osno­vao je 1971. go­di­ne etnolog, kulturni antropolog, izdavač i prevoditelj Ivan Čolović, a u ediciji se ob­ja­vlju­ju “znanstvena i ese­ji­stič­ka dje­la pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma” te joj je “cilj pu­bli­ci pred­sta­viti naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­den­ci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­vje­ka, druš­tva i kul­tu­re”. I, uistinu, već više od četrdeset godina XX vek zadužuje domaću društveno-humanističku znanost, kao i sve zainteresirane čitatelje objavljujući naslove autora kao što su Eric Hobsbawm, Pavle Levi, Clifford Geertz, Vladimir Propp, Marc Augé, Cla­u­de Lévi-Stra­uss itd.

Naklada Pelago mali je zagrebački izdavač koji izdaje koliko mu naša nakladnička stvarnost dopušta, ali kada izdaje, onda su to uistinu iznimna djela. Tako smo u njihovoj nakladi posljednjih godina imali priliku čitati prozu Itala Calvina, Tatjane Tolstoj i Julia Cortázara, teorijske i publicističke naslove Rolanda Barthesa, Zygmunta Baumana, Roberta Muchembleda, Petera Burkea i Ase Briggsa, kao i Za njima smo išli pevajući, Čolovićevu studiju o devedesetima, “vremenu kada su kriminalci postali heroji, ubijanje i govor mržnje pokazatelji patriotizma, povijesni mitovi obavezujuća stvarnost, a folklorno-epski obrasci zakoni suvremenosti”.

Također, bitno je istaknuti i kako u posljednje vrijeme Biblioteka XX vek u elektroničkom formatu objavljuje svoja odavno nedostupna izdanja: nakon knjiga Uvod u permanentno obrazovanje Paula Lengranda, Dve kulture Charlesa Snowa, Evropa, kulturni izazov Je­an-Ma­riea Do­menacha, na red je došao Univerzitet pred stečajem Jeana Fourastiéa.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano