Hibridne pozicije otvaraju brojne mogućnosti

Na konferenciji u staroj bolnici u Vlaškoj predstavljeni su primjeri društveno-kulturnih centara iz zemalja Europske unije: ufaFabrik, Brunnenpassage, Interkulturelles Zentrum te Suptopia.

piše:
Ivana Pejić
ufa_630 Werner Wiertalla, UFA fabrik, FOTO: Sanjin Kaštelan

Europski primjeri društvenih centara

Piše: Ivana Pejić

Društveno-kulturni centri u ideji su svojevrsna čvorišta, mjesta višenamjenskih aktivnosti u kojima se stvara sinergija različitih kulturnih i umjetničkih formata, povezanih ponajprije osviještenim pristupom prema zajednici u kojoj djeluju. Otvorenost prema podzastupljenim socijalnim grupama, spremnost odgovaranja na promjenjive potrebe lokalne zajednice te promicanje ideje aktivnog sudjelovanja u društvenim zbivanjima osnovne su postavke koje ove centre čine prostorima razmjene, povezivanja i uključivosti. Proces ukidanja posebnih javnih mjesta za društvenost i kulturnu razmjenu u našoj je sredini ostavio prazan prostor na čiji potencijal u doprinosu kvaliteti života lokalne zajednice, ali i razvoju nezavisne kulture nastoje ukazati različite inicijative i organizacije civilnog društva. Jedna od njih je i Operacija grad: Upgrade koja se zalaže za osnivanje Interkulturnog društvenog centra u Zagrebu. U sklopu zagovaračkih aktivnosti prošli je tjedan u bivšoj vojnoj bolnici u Vlaškoj održana konferencija Otvoreni grad – prema Interkulturnom društvenom centru na kojoj su, uz tribine o mogućnostima razvoja otvorenog grada i integracijskim politikama, predstavljeni i različiti primjeri društveno-kulturnih centara iz zemalja Europske unije. 

Prvi od četiri predstavljena centra ujedno je i jedan od najdugovječnijih europskih projekata zajedničkog rada i življenja, berlinski ufaFabrik. Centar koji se po mnogočemu smatra paradigmatskim primjerom društveno-kulturnog centra, prostire se na više od 18 000 kvadratnih metara, a obuhvaća široki spektar programa i usluga koje je teško i pobrojati – od cirkusa, dječje farme, škole, kazališta, kafića, pekara i trgovine zdravom hranom do smještaja za 35 rezidenata i gostinjske kuće za posjetitelje. Zanimljiva je i povijest njegova nastanka. Koncept koji danas mnogi smatraju ostvarenjem snova, nalazi se na tlu nekadašnjih Universal Film AG filmskih studija gdje su se sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća producirali filmovi – prvo propagandni ratni, a potom i klasici poput čuvenog Metropolisa. Izgradnjom berlinskog zida prekinuta je suradnja između istočnog i zapadnog dijela grada neophodna za rad studija, nakon čega se produkcija gasi, a zgrade postepeno pretvaraju u ruševine. No, revolucionarne godine koje su uslijedile pokrenule su kontrakulturu unutar koje se formiraju različite alternativne grupe, a jedna od njih početkom sedamdesetih okupila se u organizaciju Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk. Važan ekološki festival iz 1978. godine potaknuo je kolektiv da potraži mjesto na kojem bi mogli razmjenjivati ideje i trajno usavršavati svoje vještine te su uskoro okupirali napušteni prostor filmskih studija kojima je prijetilo rušenje. Službenu dozvolu boravka od gradskih vlasti dobili su nakon što su na jedan dan prekinuli “ilegalnu okupaciju”, te od tada legalno djeluju u centru Berlina kao ufaFabrik. 

Od samog početka, članovi zajednice radili su na različitim metodama ekonomske održivosti i poboljšanja kvalitete života unutar centra, što je potaknulo brojne pionirske pothvate istraživanja i eksperimentiranja s ekološkim tehnologijama. Taj je segment do danas ostao žarište rada centra, a neke od kreativnih strategija održivosti na konferenciji je predstavio jedan od njegovih začetnika, Werner Wiartalla. Ekološka komponenta, uz kulturu, ekonomiju i zajednicu po njegovu uvjerenju predstavlja nosivi stup svakog uspješnog društvenog centra, a ufaFabrik je gradi na različitim strategijama – od stvaranja saveza lokalnih uzgajivača organske hrane, korištenja solarne energije i vjetrenjača do inovativnih sustava za recikliranje sive vode te zelenih krovova i fasada. Održivost se postiže i višestrukim korištenjem svih resursa, pa otpad jednog projekta, doslovno i metaforički, predstavlja pogonsko gorivo drugoga. Članovi zajednice zbog svojih su inovacija od ekoloških zanesenjaka prerasli u uzore sličnim organizacijama, ali i važne partnere gradskim vlastima u rješavanju nekih od ključnih infrastrukturnih problema. UfaFabrik tako predstavlja primjer dugotrajnog i uspješnog društvenog centra, baziranog na sinergiji kulturnih i socijalnih tema, održivosti i aktivizma.

Sljedeći primjer je konceptualno dosta drugačiji kulturno-društveni centar Brunnenpassage iz Beča, kojeg je na konferenciji predstavila Zuzana Erns-Moncayo. Centar je pokrenut prije devet godina u okviru austrijskog Caritasa, a nastao je s vizijom decentralizacije i demokratizacije umjetnosti. Svoj rad sažimaju u slogan “umjetnost za sve”, polazeći od uvjerenja da svi imaju pravo na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice i uživanje u umjetnosti. Iako Beč kao kulturna prijestolnica ima visok budžet za kulturu, distribucija tih sredstava usmjerena je prema velikim institucijama i dostupna samo malom dijelu stanovništva. Ljudi s ograničenim pristupom obrazovanju ili niskim prihodima, starije osobe i migranti gotovo su potpuno isključeni iz gradskih kulturnih sadržaja. Brunnenpassage, i sam smješten na marginama grada, usred ulične tržnice i četvrti s dominantno imigrantskom populacijom, svojim je programima okrenut upravo tim podzastupljenim skupinama. Raznovrsnost je misao vodilja, kako centra čiji zaposlenici, korisnici i posjetitelji imaju šaroliko kulturno naslijeđe, tako i programa koji pokriva razne umjetničke discipline i formate. Radionice, kazališne predstave, koncerti i plesne izvedbe kreirane su prema potrebama i uz sudjelovanje zajednice. Kako bi omogućili slobodan pristup svakodnevnim aktivnostima centra, sudjelovanje u svim programima je besplatno. Uz interdisciplinarnost i participaciju, važan dio koncepta je i kooperacija, koja je nužna kako bi se izbjegla samoreferencijalnost i povećala vidljivost rada zajednice. Stoga, osim suradnje s manjim organizacijama civilnog društva, važnom strategijom smatraju i gradnju mosta prema velikim umjetničkim i kulturnim institucijama, poput Wiener Konzerthausa ili Volkstheatera s kojima organiziraju zajedničke produkcije, uz sudjelovanje korisnika njihovog centra. Veliki uspjeh Brunnenpassagea ogleda se upravo u aktivnoj uključenosti i zainteresiranosti lokalnog stanovništva za programe centra, koja dolazi iz svakodnevnog neposrednog susreta članova organizacije i mjesnog stanovništva, njihove suživljenosti sa zajednicom koja otvara prostor dijaloga. 

Franjo Steiner predstavio je Interkulturelles Zentrum, još jedan primjer nezavisne i neprofitne organizacije iz Beča. Od samog osnutka prije trideset godina centar djeluje na javnom zagovaranju interkulturalnosti, sa svim promjenama konteksta govora o pitanjima migranata, dok je danas fokus njihova rada na “upravljanju integracijom”, kojom se na razini konkretnih akcija i zalaganja za promjene javnih politika bave od 2004. godine, kada sudjeluju u izradi integracijskih modela triju austrijskih gradova. Umrežavanje i suradnju ističu kao ključne za rad organizacije pa gotovo sve svoje projekte osmišljavaju u kooperaciji s drugim organizacijama ili institucijama. Osim institucionalnog povezivanja, naglasak je i na intersektorskom pristupu pa u djelovanju povezuju kulturni i socijalni rad, prepoznajući umjetničko polje kao plodno tlo za adresiranje važnih društvenih pitanja. S tim je ciljem pokrenut i trogodišnji projekt u kojem 30 kulturnih radnika i umjetnika iz različitih disciplina stvara radove u kojima reflektiraju probleme i potrebe zajednice. Unatoč dugogodišnjem aktivnom zalagačkom radu centra, jedan od njegovih najvećih problema je vidljivost i medijska prisutnost. Kako bi vidljivima učinili ne samo aktivnosti organizacije, već i teme koje se u društvu guraju pod tepih, jednom godišnje izlaze na ulice nekolicine austrijskih gradova i organiziraju svojevrsne parlaonice na kojima stvaraju prostor za susret i otvorenu razmjenu mišljenja. Osim lokalnog djelovanja, centar je orijentiran i na međunarodno umrežavanje, posebno prema zemljama jugoistočne Europe, te na sudjelovanje u kreiranju internacionalnih integracijskih politika. 

Idući internacionalni primjer društveno-kulturnog centra odveo nas je dalje na sjever, sve do općine Botkyrka (okrug Alby) smještene nedaleko od Stockholma, jednog od najraznovrsnijih područja u čitavoj Švedskoj, sa 170 različitih etničkih skupina i gotovo jednako toliko govorećih jezika. Godine 2002. na tom području nastaje zajednica Subtopia, zamišljena kao model socijalnog poduzetništva, mjesto na kojem radnici iz kreativnog sektora, poduzetnici i članovi civilnog društva mogu slobodno razvijati ideje i ostvarivati zajedničke projekte. Osnovana je kao društvo s ograničenom odgovornošću koje koristi oko 14 000 kvadratnih metara površine u vlasništvu općine  dane na upravljanje centru. Lokalni političari, pozicijski i opozicijski, sudjeluju u upravljanju kao članovi upravljačkog odbora no ne utječu na autonomiju same organizacije. Subtopia, koju je na konferenciji predstavljao Ludvig Duregård, djeluje u području osiguravanja infrastrukture i uvjeta rada, ne stvarajući sama nikakav sadržaj. Prostor čine studiji, uredi, konferencijski i izvedbeni prostori koji stoje na raspolaganju za više od 70 organizacija i tvrtki, od kojih većinu čine mala ili mikro poduzeća, mnogi od njih iz područja kreativnih zanimanja poput suvremenog cirkusa, filma ili glazbe. Aktivnosti koje Subtopia podržava mogu se grupirati u četiri glavna područja – umjetnost, poduzetništvo, istraživanje i edukacija te socijalna odgovornost, a organizacije koje djeluju u prostorima centra moraju u svom radu obuhvaćati barem dvije od ove četiri komponente. Organizacija započeta kao model socijalnog poduzetništva s vremenom je proširila opseg svojih aktivnosti odgovarajući na potrebe lokalnog stanovništva. Uz organiziranje mjesnog festivala, članovi centra promiču interese zajednice, naglašavajući na redovitim sastancima s mjesnim političarima važnost kulture i kreativnosti za društvenu koheziju i prosperitet. Kao konkretan rezultat takvih nastojanja ističu utjecaj na kreiranje novog urbanističkog plana, pri čemu su društveni i kulturni prostori tretirani jednako kao razvoj prometa i infrastrukture. Botyrka tako više nije tek predgrađe Stockholma, već ima vlastiti život i sadržaje koje kreiraju sami stanovnici, a Subtopia danas pomaže u razvoju sličnih modela i u drugim okolnim područjima.

Svi modeli društveno-kulturnih centara koji su ovom prilikom predstavljeni zagrebačkoj publici po svojim se konceptima dosta razlikuju, od pristupa radu sa zajednicom, skupina korisnika koje uključuju u svoj rad i različitih načina na koje pristupaju temi interkulturalnosti. Ono što se nameće kao zajedničko pitanje na koje svaka od organizacija odgovara različitim modelima jest pitanje održivosti. Jedni je baziraju na poduzetničkim aktivnostima, drugi na ekološkim inovacijama, dok se treći bore s javnim financiranjem te zagovaraju promjene u strukturiranju kulturnih i socijalnih fondova. Hibridna pozicija ovih organizacija između različitih sektora s druge strane otvara i brojne mogućnosti jer inovativni umjetnički sadržaji povezani sa socijalnim aspektom mogu doprijeti do velikog broja ljudi i stvoriti nove prostore za autentičnu suradnju. Njihova iskustva predstavljaju vrijedan izvor ideja i korisnih savjeta za stvaranje društveno-kulturnog centra koji će odgovarati specifičnim potrebama, zahtjevima i interesima naše sredine. 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano