Kulturna politika odozdo: Kulturni sustav u praksi

Na panelu u sklopu konferencije Kulturni centri i demokratizacija kulturnog sustava govorile su Emina Višnić, Pavlica Bajsić i Stefana Došen.

Kulturni centri prostori su koji imaju potencijal razvijati se na načelima otvorenosti, inkluzivnosti, intermedijalnosti i interkulturalnosti. Jedan od uvjeta efikasnijeg rada kulturnih centara njihovo je umreženo djelovanje, međusobno i s novim kulturnim centrima. Pod novim kulturnim centrima razumijemo nezavisne kulturne centre i društveno-kulturne centre po modelu civilno-javnog partnerstva. Upravo društveno-kulturni centri koji izlaze iz često restriktivnih okvira upravljanja i programiranja prostora, predstavljaju iskorak u praksama unutar kulturnog sustava te otvaraju vrata njegovoj demokratizaciji. Uloga gradova je ključna za razvoj tih prostora, a podrška zakonodavca presudna.

Upravo se tim temama bavila konferencija Kulturni centri i demokratizacija kulturnog sustava održana u Novinarskom domu u Zagrebu, 23. studenog. Konferencija je održana u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje koji Operacija grad provodi s partnerima od siječnja 2021. U sklopu projekta, uz različite istraživačke, edukativne, diskurzivne i promotivne aktivnosti, izrađena su dva dokumenta: Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva čiji je cilj donošenje smjernica za uspostavu takvih partnerstava, preporuka ustrojstva i upravljačkih procesa, te mjera koje osiguravaju transparentnost i etičnost rada, te Zakon o kulturnim centrima koji se odnosi na sve vrste centara za kulturu te na prostore kulturno-umjetničkog stvaralaštva i društveno-kulturnih djelatnosti koji nisu regulirani posebnim zakonima.

Drugu panel raspravu pod nazivom Kulturni sustav u praksi: kulturni centri u zajednici moderirala je Iva Zenzerović, a o mogućnostima razvoja centara za kulturu i njihovom povezivanju govorile su Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba, Pavlica Bajsić, ravnateljica Centra mladih Ribnjak, te Stefana Došen, predstavnica Multimedijalnog kulturnog centra Split koji djeluje u zgradi Doma mladih.

Stefana Došen je kao važan moment u radu centra, ali i organizacija u kulturi koje koriste prostor Doma mladih istaknula skori dovršetak zgrade: “Nakon dugo vremena se ozbiljno razgovara o tome tako da ćemo možda već sljedeće godine biti makar u djelomičnoj rekonstrukciji. To će donijeti boljitak i organizacijama i lokalnoj zajednici jer će Dom imati veću propusnost, koju ima i sada no ona možda nije toliko vidljiva”. U kontekstu rada i otvaranja centara za kulturu, Pavlica Bajsić istaknula je javni poziv za predlaganje programa kao format koji omogućuje da se bolje osluškuju potrebe zajednice, analizira što sve postoji ili ne postoji, te koji otvara propulzivnost nezavisne scene i suradnje u polju. Emina Višnić je naglasila moment suradnje i izlaska iz dosadašnjih navika rada, u pogledu ustanova i u pogledu organizacija u kulturi. “Ponekad je nužno dati povjerenje unaprijed. Nije u prirodi ustanova da budu zatvorene u sebe, a pogotovo centara za kulturu”, zaključila je. Predstavila je i proces donošenja buduće strategije kulturnog razvoja Grada koji po prvi put pristupa području kulture i umjetnosti ne iz perspekive pojedinih djelatnosti već strateških tema kulturne politike gradske uprave.

Audio zapis je objavljen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje. Projekt je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog zapisa isključiva je odgovornost udruge Kurziv.

Konferencija se održala u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje koji je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Nositelj projekta je Operacija grad (Zagreb), a partneri Savez udruga Klubtura (Zagreb), Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Zagreb), Platforma za društveni centar Čakovec (Čakovec), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Platforma doma mladih (Split), Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Savez udruga Rojc (Pula), Savez udruga Molekula (Rijeka) te Mreža društveno-kulturnih centara (Zagreb).

acf logo

Objavljeno
Objavljeno

Povezano