Kritička dramaturgija: Kolaborativna kritika

Na radnoj grupi pod vodstvom kolektiva Critical Interruptions istražit ćemo kritičko pisanje kao kolektivnu praksu te propitati političke, materijalne i poetičke implikacije takvog pristupa.

CI one credit Manuel Vason

Pozivamo kulturne radnike_ce, dramaturge_inje, kritičare_ke, umjetnice_ke i sve ostale zainteresirane na dvodnevnu radnu grupu o kolaborativnoj kritici koju će voditi kolektiv Critical Interruptions. Radna grupa nastaje u suradnji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID) i Kulturpunkta, a održavat će se u petak, 1.7. (15-18h) i u subotu, 2.7. (13-17h) u Centru mladih Ribnjak. Na radnoj grupi istražit ćemo kritičko pisanje kao kolektivnu praksu te ćemo propitivati političke, materijalne i poetičke implikacije takvog pristupa. 

U ovoj radnoj grupi razmatramo odnose između kolektivnosti i kolaborativnosti u kritici: predlažemo kritiku kao pisanje sa, ili pored, ili uz izvedbu i umjetnost, radije nego kao procjenjivanje ili prosuđivanje o njoj. Isto tako, istražit ćemo porozne odnose između različitih ekologija znanja, cirkulacije ideja i prostora za susrete i zajedničko mišljenje. Zanimaju nas strukturni odjeci kolektivnog pisanja i destabilizacija monilitnih pristupa kritici – u teoriji, praksi kao i njenom rabljenju u suvremenoj kulturi.

Tijekom radne grupe, raspravljat ćemo o različitim oblicima kolektivnog pisanja, pokušati pisati kao kolektiv, i istražiti sljedeća pitanja: 

Koji je odnos i razlika između kolektivnog i kolaborativnog pisanja? Može li nam diskusija o tom pitanju otvoriti nove ulaze u promišljanje odnosa između između izvedbe, publike i kritike? 

Što je kolektivno autorstvo, što su mu izazovi i kako pišemo zajedničkim glasom?

Kako kolektivnost mijenja rad kritike? Kako utječe na materijalne uvjete tog rada i kakve mu izazove predstavlja?

Kakva je politika kolektivne kritike? U postojećim strukturama umjetnosti i izvedbenog pisanja, što ona odbija, a što prihvaća? 

Radna grupa namijenjena je svima koje zanima pisanje o izvedbi, kazalištu i umjetnosti, podjednako studentima i profesionalcima. Prethodno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet za sudjelovanje. Nakon prvog dana radne grupe, zajedno ćemo pogledati rad Gorki krajevi (tehnologije nježnosti) umjetnice Fette Sans u Galeriji Nova, u sklopu programa festivala Organ vida.

Govorna komunikacija u radnoj grupi održava se na engleskom jeziku, no pisanje će biti moguće i na drugim jezicima. Za prijavu je potrebno poslati nekoliko rečenica o sebi, dosadašnjem iskustvu pisanja i motivaciji za sudjelovanje. Ako je moguće, priložite i primjer svog spisateljskog rada, ili kulturnog/umjetničkog rada druge vrste (link ili dokument, na bilo kojem jeziku). Prijave se šalju putem maila koji je potrebno nasloviti “Kolaborativna kritika”.

Radna grupa dio je programa Kritička dramaturgija koji se održava od 27. lipnja do 2. srpnja u Zagrebu i uključuje niz radnih grupa i javnih razgovora. Više o ostatku programa možete doznati ovdje.

O voditeljicama:

Critical Interruptions je migrantski kolektiv zainteresiran za istraživanje nekonvencionalnih i eksperimentalnih kritičkih praksi, a osnovale su ga Diana Damian Martin i Bojana Janković. Critical Interruptions govore, izvode, pišu i misle o migracijama, granicama, internacionalizmu, istočnoeuropskim identitetima i dijasporskim kulturama.

Diana Damian Martin je umjetnica i istraživačica. Sudjeluje u radu srpsko-rumunjskog kritičkog kolektiva Critical Interruptions i komiteta za umjetničko istraživanje Generative Constraints te je organizatorica u inicijativi Migrants in Culture. Urednica je nekoliko publikacija: Critical Interruptions Vol 1 (LADA 2018), (states of) wake: dedicating performance (performance space 2018) i On Time: SPILL Reader (Pacitti 2018). Suradnica je Međunarodne udruge kazališnih kritičara i inicijativa Something Other i The Department of Feminist Conversations. Često kolaborativno sudjeluje u radu alternativnih obrazovnih programa u umjetnosti, u suradnji s festivalima poput SPILL (UK), Trouble (Bruxelles), Stamsund (Norveška), FITEI (Porto). Trenutno je izvanredna profesorica izvedbenih umjetnosti na londonskoj Royal Central School of Speech and Drama, na kojoj drži kolegij o eksperimentalnoj umjetnosti i izvedbi. 

Bojana Janković je umjetnica i spisateljica s interesom za temu migracija, a živi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezine izvedbe, instalacije, tekstovi i nesvrstani radovi predstavljeni su u fizičkim i digitalnim prostorima u Ujedinjenom Kraljevstvu i međunarodno, uključujući Tate Modern (London), Center for Art on Migration Politics (Kopenhagen), te u suradnji s Home Live Art (Hastings) i Performing Arts Hub (Norveška). Bojana je dio Critical Interruptions, srpsko-rumunjskog kritičkog kolektiva, kao i mreže Migrants in Culture, koja se bavi organiziranjem protiv režima granica u kulturnom sektoru. Znanstvena je suradnica u Centre for Contemporary Art u Derryju, i doktorandica pri londonskoj Royal Central School of Speech and Drama, gdje se bavi istraživanjem izvedbe istočnoeuropskih identiteta u radu migrantskih umjetnica_ka. 

Rok za prijavu je 24. lipanj.

English:

Collaborative Criticism

Cultural workers, dramaturgs, critics and artists are invited for a two-day working group on collaborative criticism, facilitated by Critical Interruptions (a writing cooperative). The workshop will explore and question critical writing as a collective practice, and examine the political, material and poetic implications of this approach. 

Critical Interruptions is a migrant writing cooperative interested in exploring nonconforming and experimental critical practices. This workshop will explore the relations between collectivity and collaboration in criticism; we propose criticism as a writing with, or besides, or alongside performance and art, rather than assigning of judgement, and explore the porous relation between different forms and ecologies of knowledge, circulation of ideas and spaces to gather and think together. We are interested in exploring the structural reverberations of collective writing and decentring monolithic ways of doing, thinking or using criticism in contemporary culture. 

This is a workshop for everyone interested in writing about performance, theatre, and art, whether professionals or students. There will be two workshop sessions, on 1st and 2nd July; after the first workshop, we will also go see Emotional Dislocation by Fette Sans at Galerija Nova, which is a part of Organ vida Festival.

Over the course these sessions, we will discuss different forms of collective writing, try writing as a collective, and investigate the following questions:

What is the relation and difference between collective and collaborative writing? What might these discussions offer to rethinking the relation between performance, publics and criticism? 

What is collective authorship, what are its challenges, and how do we write through a collective voice?

How does collectivity change the labour of criticism? How about its material conditions and challenges?

What are the politics of collective criticism: what, in existing structures of art and performance writing, does it reject and what does it embrace?

To apply, please send a short paragraph about yourself – your experience of critical writing and reasons you’d like to join us. If possible, please include an example of your writing or relevant cultural work (link or file, in any language). Send these via email titled “Collaborative Criticism”.

The deadline for applications is June 24th.


Povezano