Civilno društvo i UNESCO

Akteri civilnog društva imaju priliku sudjelovati u radu upravnih tijela "Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja".

UNESCO poziva organizacije civilnog društva koje djeluju u kulturnom sektoru na podnošenje zahtjeva za sudjelovanje na sastancima upravnih tijela Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (2005.), kako bi zajednički definirali buduće kulturne politike i razvijali međunarodnu suradnju. U skladu s Operativnim smjernicama Konvencije, akteri civilnog društva imaju priliku sudjelovati u radu upravljačkih tijela Konvencije kao promatrači te tako aktivno doprinijeti raspravama prije donošenja odluka.

Organizacije promatrači svoja će stajališta moći izraziti na sastancima upravljačkih tijela Konvencije koji se održavaju prije sjednica te će biti pozvane da sudjeluju na petom Forumu civilnog društva koji se sastaje svake dvije godine.

Više informacija o proceduri prijave i kriterijima prihvatljivosti dostupno je ovdje.

Prijave su otvorene do 15. prosinca.


Povezano