Privremena umjetnička intervencija u Park-šumi Jelenovac

Fokus poziva je na prijedlozima koji se oslanjanju na istraživački pristup, stvaralačku inventivnost, korištenje prirodnih, potrošnih materijala i neuočljivost.

U sklopu projekta Kvartovski objektiv Ured za fotografiju raspisuje Javni poziv za privremenu umjetničku intervenciju u zagrebačkoj Park-šumi Jelenovac. Umjetnička intervencija zamišljena je kao dio programskih aktivnosti projekta koji u nadolazećem izdanju u središte zanimanja postavlja simbiozu čovjeka i prirode u kontekstu suvremenog gradskog stanovanja. Cilj je ovog multidisciplinarnog projekta kako navode organizatori “uočiti i oblikovati sadržaje grada, pozitivno utjecati na značenje povijesnih, emocionalnih i drugih sačuvanih slika kako bi se potaknula pozitivna promjena odnosa prema prostoru koji nas okružuje”.

Na temelju otvorenog poziva, prikupljaju se prijedlozi za instalaciju ambijentalnog, site-specific karaktera, a žiri u sastavu Sandra Križić Roban, Olga Majcen Linn, Tena Starčević i Darko Šimičić odabrat će koji će umjetnički rad biti realiziran.

Planirana intervencija privremenog je karaktera i ni na koji način ne smije ugroziti ni biljni ni životinjski svijet šume, a pri odabiru organizatori će posebno vrednovati prijedloge koji se oslanjanju na istraživački pristup, stvaralačku inventivnost, korištenje prirodnih, potrošnih materijala i neuočljivost. Osim toga, vrednuje se umjetnički pristup koji se zasniva na participativnosti i dijalogu sa zajednicom, a kojim se upozorava na ekološke utjecaje s ciljem utjecanja na pozitivne promjene ponašanja i kulturu inkluzivnosti.

Prijave možete poslati putem e-maila s naznakom “Umjetnička intervencija Jelenovac 2023.” Rok prijave je 22. rujan 2023., a predviđena sredstva za produkcijske troškove i honorar umjetnika je 1.000,00 €.


Povezano