HAVC dodjeljuje sredstva za poticanje komplementarnih djelatnosti

Hrvatsko audiovizualno vijeće Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2012. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj. U program komplementarnih djelatnosti spadaju programi zaštite audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja, programi audiovizualnih udruga i organizacija.Hrvatski audiovizualni centar
će osobito podupirati one programe koji su od interesa za Republiku Hrvatsku: programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano.

Popunjene prijavnice, detaljan opis programa i detaljno specificirani troškovnik programa predlagatelji trebaju dostaviti ispisane u jednom primjerku te u jednom primjerku na elektroničkom nosaču na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2012. godini).

Javni poziv je otvoren do 10. studenog.


Prijavnicu i detaljne informacije možete preuzeti ovdje


Povezano