Edukacija analitičkih i zagovaračkih kompetencija

Aktivisti organizacija civilnog društva mogu se prijaviti na edukativni ciklus koji organiziraju GONG, Volonterski centar Osijek i Centar za građanske inicijative Poreč.

Na edukaciju se mogu prijaviti aktivisti iz organizacija koje se bave socijalnim uključivanjem, izjednačavanjem mogućnosti, ljudskim pravima i suzbijanjem diskriminacije, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, organizacije mladih, organizacije nacionalnih i drugih manjina, ljudsko-pravaške i mirovne organizacije.

Osim edukacije, u edukativnom ciklusu osigurat će se i podrška analitičkim i istraživačkim aktivnostima odabranih organizacija te nastavak njihovog kapacitiranja kroz međusobnu podršku i razmjenu.  

U svaku će edukaciju biti uključeno 20 osoba, a 1 do 3 osobe mogu biti iz iste organizacije. 

Prijavnicu možete preuzeti ovdje te ispunjenu poslati do 28. listopada na mail adresu.


Povezano