Protiv restriktivnih praksi

utorak, 09.06.2015. - utorak, 09.06.2015.
ttip_630

Transatlantsko trgovinsko investicijsko partnerstvo (TTIP) je planirani sporazum o slobodnoj trgovini između EU i SAD-a koji  ima za cilj ukloniti regulatorne barijere profitu multinacionalnih kompanija s obje strane Atlantika. Ono što multinacionalne korporacije identificiraju kao zapreke obzirom da klasičnih barijera trgovini više gotovo i nema su radnička prava (poput kolektivnog pregovaranja), regulative o zaštiti okoliša te regulative vezane uz sigurnost hrane (restrikcija pri upotrebi otrovnih spojeva i genetski modificiranih organizama – GMO).

Pregovori oko TTIP-a počeli su sredinom prošle godine, a u ime građana i građanki u EU pregovara Europska komisija koja je blokirala sav javni pristup dokumentima samih pregovora i oni će ostati  zatvoreni za javnost sljedećih 30 godina. Čak ni predstavnici individualnih EU država nemaju pristup tim dokumentima osim u posebno uređenim sobama gdje je bilo kakvo kopiranje dokumenata ili vođenja bilježaka strogo zabranjeno!  Europska komisija je čak razradila strategiju za sprečavanje curenja informacija. Na sastanku predstavnika svih EU država objašnjeno je da trebaju raditi zajedno u svrhu razbijanja negativne slike o TTIP-u. Hrvatska još uvijek nije provela studiju utjecaja TTIP-a na gospodarstvo i ekonomiju niti je Sabor pokazao interes da se na sjednicama raspravlja o utjecaju TTIP-a i na RH.

Iako je TTIP uglavnom trgovinski sporazum pregovara se i o radničkim pravima, građanskim slobodama i privatnosti podataka te privatizaciji zdravlja, a što se direktno utjecati na kvalitetu života svih građana i građanki te narušavanju životnog standarda. Posebno zabrinjava što je uključivanje zainteresirane javnosti – građana i građanki – u svim procesima sudjelovanja i informiranja potpuno izostalo te je na kraju Europska komisija peticiju Protiv TTIP-a koju je potpisalo 1 milijun 400 000 građana i građanki EU proglasilo ilegalnom.

 Jedan od najspornijih dijelova TTIP-a je ISDS – odnosno rješavanje sporova između investitora i država jer se radi o pravnom mehanizmu putem kojega multinacionalne korporacije mogu potpuno zaobići nacionalne pravne sustave, a korporacije dobivaju mogućnost tužiti državu kada procijene da joj je način poslovanja, ulaganja ili profit ugrožen političkim odlukama države, odnosno izmjenama državnih zakona. Korporacijama se omogućuje da zaobiđu državne sudove i prečicom dođu do nadnacionalnih instanci priklonjenih profitu, a ne građanima.

Na tribinu sudjeluju Dean Derežić iz inicijative Zaustavimo TTIP, Hrvoje Radovanović iz Zelene Akcije te Gordan Duhaček, novinar T-portala.

Tribina će biti održana u srijedu, 10. lipnja, u Zlatnim vratima u Splitu, s početkom u 19 sati.


Povezano