Hrvatski dom kao društveno-kulturni centar

srijeda, 03.12.2014. - srijeda, 03.12.2014.
hrvatski_dom_630

Tema rasprave je uređenje zgrade Hrvatskog doma kao društveno-kulturnog centra po principu civilno-javnog partnerstva kroz suradnju Grada, mreže udruga i drugih korisnika te samih građana. Na raspravi će biti predstavljeno više varijanti idejnih rješenja zgrade Hrvatskoga doma, rezultati istraživanja o potrebama u nezavisnoj kulturi u Karlovcu, te predložene aktivnosti koje bi se provodile u budućem društveno-kulturnom centru.

Javna rasprava održat će se u četvrtak, 4. prosinca, s početkom u 17 sati na Maloj sceni Hrvatskog doma.

Panelisti su Martina Furdek – Hajdin, pročelnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Grad Karlovac, Domagoj Šavor, mreža udruga KAoperativa, Pero Desović, mreža udruga KAoperativa, Denis Mikšić, udruga KA-MATRIX, a moderator Marin BakićTeme su idejna rješenja obnove i uređenja Hrvatskoga doma, potrebe nezavisne kulturne scene te prijedlozi za uređenje i programiranje Hrvatskog doma.

Rasprava se odvija u okviru projekta Making Space for Active Community u suradnji s mrežom KAoperativa. Kroz projekt se želi doprinijeti razvoju i jačanju javno vidljivih partnerstva između OCD-a i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana.Povezano