Inkluzivno proučavanje performansa

četvrtak, 08.03.2018. - četvrtak, 08.03.2018.
marjanic_topoi_WEB

U petak, 9. ožujka u 19 sati u Orisu – Kući arhitekture održava se promocija knjige Topoi umjetnosti performansa – lokalna vizura dr. sc. Suzane Marjanić s Instituta za etnologiju i folkloristiku.

O knjizi će uz autoricu govoriti urednik knjige Marko Golub te likovni kritičari Branko Franceschi i Silva Kalčić.

Suzana Marjanić se tijekom posljednjih petnaestak godina prometnula u jednu od najvažnijih istraživačica, kroničarki i promotorica umjetničke prakse performansa u Hrvatskoj, o čemu svjedoči velik broj članaka i intervjua s većinom njenih živućih protagonista, kao i djelo Kronotop hrvatskog performansa: od Travelera do danas (2014.) koje na jednom mjestu okuplja saznanja o ovom bitnom umjetničkom mediju 20. i 21. stoljeća.

Knjiga Topoi umjetnosti performansa – lokalna vizura sadržajno je i organizacijski drukčija knjiga – tekstovi sadržani u njoj fokusiraju se na određene teme prisutne u umjetnosti performansa ili pak promatraju djela performansa u odnosu na druge žanrove i kontekste izvan ili na rubu onog što konvencionalno označavamo pojmom vizualne umjetnosti. Kao što navodi Marko Golub, Marjanić “ulazi u analizu isprepletenosti performansa i eksperimentalne i pop glazbe, izvedbene umjetnosti, feminističkog i ekološkog aktivizma, borbe za prava životinja, ljudskih prava, pa i pojava poput terorizma, izbjegličke krize te drugih ključnih političkih i društvenih pitanja našeg vremena. Takva tematska inkluzivnost i otvorenost ne samo što je temeljna za razumijevanje prakse umjetničkog performansa nego nas suočava s daleko širim i uzbudljivijim horizontom umjetnosti performansa od onog na koji smo pripremljeni”.

Suzana Marjanić zaposlena je kao znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala, kulturnu animalistiku te izvedbene studije. Objavila je dvije knjige: Glasovi “Davnih dana”: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. (2005.) i Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014.) te suuredila pet zbornika radova. Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije AICA i Državne nagrade za znanost. Članica je uredništva časopisa Treća, dvotjednika Zarez (do njegova gašenja) i časopisa Narodna umjetnost.


Povezano