Obrana zajedničkih interesa

srijeda, 08.07.2015. - srijeda, 08.07.2015.
vilenica_630

“Neoliberalno-kapitalistički režimi i kapitalizmu inherentna kriza globalno proizvode urbani prostor koji stanovanje, kao pretpostavku reprodukcije naših svakodnevnih života, čini mestom za sticanje profita i praktikovanje klasne, rodne i rasne opresije. Jedan od simptoma takvog stanja poslednjih godina u Srbiji je kulturna i umetnička praksa koja se bavi stambenim pitanjem. Kroz analizu radova koji se realizuju u okviru projekata kulturom vođene urbane regeneracije, onih koji preuzimaju ispražnjene institucionalne ljušture socijalne (socijalističke) države, radova koji se ponašaju kao aktivističke ili socijalne prakse, kao i onih koji izrađuju modele u pravcu ‘taktičkog urbanizma’, baviću se pitanjem mogu li oblici kulturne proizvodnje, i pod kojim uslovima, biti sredstvo za odbranu zajedničkih interesa ili su agenti i inžinjeri takvih projekata uvek samo oruđe u daljoj degradaciji svakodnevnih uslova života. Kroz ukrštanje analize kulturalne i društveno-političke proizvodnje savremenih režima umetnosti i kulture s jedne te režima stanovanja na kapitalističkoj periferiji s druge strane biće reči o specifičnim efektima ovih praksi i njihovim često kontradiktornim ishodima”, stoji u najavi predavanja.

Ana Vilenica je istraživačica, teoretičarka i aktivistica. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odeljenju za Istoriju umetnosti. Doktorirala je na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu s tezom pod naslovom Teorije i prakse aktivizma u umetnosti u drugoj polovini XX veka. Od 2012. do 2014. radila je kao istraživačica suradnica na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na projektu Urbane regeneracije i kreativni rad. Uređuje Žurnal za umetnost, politiku, teoriju i aktivizam uz)bu))na))). Urednica je knjige Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma i su-urednica knjige Na ruševinama kreativnog grada.

Predavanje se odvija u sklopu programa Mikropolitike [BLOK]-a, a urednica programa je Vesna Vuković.

Predavanje će biti održano u četvrtak, 9. srpnja, u prostorima Mreže antifašistkinja Zagreba, s počekom u 20 sati.


Povezano