Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje

Osijek, Društveni atelje
utorak, 27.06.2023.

U utorak, 27. lipnja 2023. u 17 sati u Društvenom ateljeu (Županijska 11, Osijek) održava se javni razgovor o dokumentiranju, prikupljanju, čuvanju, digitaliziranju i korištenju arhivske građe o djelovanju civilnog društva te razvojnim perspektivama i održivosti ovih praksi.

Natalija Havelka (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava) i Sara Muharemi (Plesni studio Shine), uz moderaciju Matije Mrakovčić (Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Centar za dokumentiranje nezavisne kulture) govore o potrebama i resursima organizacija civilnog društva u području prikupljanja, bilježenja, dokumentiranja i arhiviranja svog rada i materijala od društvenog značaja, kao i njihove digitalizacije.

Cilj je okruglog stola ovu temu, kojom se sve organizacije civilnog društva bave, no o kojoj rijetko govore, otvoriti u javnom forumu kako bi se dokumentacijski rad usustavio i prepoznao kao ključan dio aktivnosti organiziranog civilnog društva.

Okrugli stol se održava u sklopu projekta “Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva” koji provode organizacije koje vode community arhiv Centar za dokumentiranje nezavisne kulture, udruge Kulturtreger i Kurziv. Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

acf logo


Povezano