Viva La Transicion!

Zagreb, Galerija Nova
srijeda, 26.04.2023. - utorak, 06.06.2023.
Sanja Iveković: Second Hand Utopia Shop, PONOS (PRIDE), 2004.

U srijedu, 26. travnja u 19 sati, u Galeriji Nova otvara se grupna izložba Viva La Transicion! kustosica Ane Dević i Ane Kovačić, s radovima Sanje Iveković, Rajkamal Kahlon, Gala Kirna i Fokus grupe, Davida Maljkovića i Bojana Stojčića. Izložba je dio programa Nova 2.0, kojim kustoski kolektiv WHW obilježava 20 godina programskog vodstva Galerije Nova.

Naslovljena prema radu Bojana Stojčića, Viva La Transicion! razmatra eroziju društvenih vrijednosti kao izravne učinke ekonomske i političke tranzicije. Polazeći od lokalnog konteksta, izložba je fokusirana na pitanja individualnih i kolektivnih identiteta koji se razmatraju kroz prizmu gubitaka. To se odnosi na nestanak i smanjenje zajedničkih resursa, dostupnost javnog prostora, deindustrijalizaciju, gubitak radnih i reproduktivnih prava te društvenih vrijednosti koje se temelje na solidarnosti. Većina radova s ove izložbe bavi se postjugoslavenskim kontekstom u kojem je ekonomska i ideološka tranzicija bila prožeta ratom 1990-ih.

Bojan Stojčić: Hope Hotel Phantom, 2023.

Predstavljen na izložbi Ponavljanje: ponos i predrasude u Galeriji Nova 2004., PONOS Sanje Iveković je dio umjetničinog projekta Second Hand Utopia Shop koji bilježi proces privatizacije i globalizacije poduzeća i trgovima iz razdoblja socijalizma. Video Davida Maljkovića These Days (2005.) jedna je od prvih produkcija kolektiva WHW nastala za izložbu u Galeriji Nova 2006. godine. Sniman u nekadašnjem talijanskom paviljonu unutar Zagrebačkog velesajma, jednom od simbola ekonomskog razvoja Jugoslavije važnog i za Pokret nesvrstanih, These Days na duhovit i potresan način portretira generaciju tada mladih ljudi: umjetnika i umjetnica, arhitekata i kulturnih radnika – umornih od beskonačnog čekanja na bolju budućnost.

Rajkamal Kahlon: Dear Yugoslavia, I regret to inform you… , 2018.

U radu Dear Yugoslavia, I Regret to Inform You … (2018.) Rajkamal Kahlon intervenirala je u izvorne ilustracije umjetnika Vladimira Kirina (1894.–1963.) otisnute u seriji publikacija Narodne nošnje Jugoslavije iz 1960. godine te je dekonstruirala romantizirane prikaze naroda i narodnosti Jugoslavije koristeći se objektima i simbolima koji predstavljaju zločine i nasilje počinjeno tijekom rata u Jugoslaviji. Hope Hotel Phantom (2023.) je video instalacija Bojana Stojčića, jednog od umjetnika četvrte generacije WHW Akademije kojom se problematizira Daytonski mirovni sporazum dogovoren u zračnoj bazi Wright-Patterson u blizini Daytona, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Mapa revizionističkih spomenika istraživački je projekt istraživača i filozofa Gala Kirna i Fokus Grupe pokrenut kao odgovor na javni poziv za podizanje Spomen obilježja žrtvama totalitarizma u Bruxellesu kojim se izjednačavaju komunizam i fašizam u “središtu Europe”.

Gal Kirn i Fokus Grupa: Mapa revizionisticčkih spomenika

Izložba ostaje otvorena do 6. lipnja 2023. i može se razgledati u radno vrijeme Galerije Nova.
Povezano