Ravnopravno vladanje dizajnerskim medijima

četvrtak, 08.02.2018. - srijeda, 21.02.2018.
lana_grahek_WEB

U petak, 9. veljače u 20 sati u HDD galeriji otvara se izložba Lane Grahek, jedne od produktivnijih i zanimljivijih hrvatskih grafičkih dizajnerica mlađe generacije.

Kako stoji u uvodnom tekstu kustosa Marka Goluba, izložba Lane Grahek zamišljena je kao pregled njenih radova nastalih tijekom posljednjih 5 godina, uključujući i one realizirane još za vrijeme studiranja na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavnina ih je vezana za suradnju s Kulturom promjene Studentskog centra, na programima Teatra &TD, MM centra SC-a, Francuskog paviljona te na pojedinačnim projektima KP-a poput Ganz novog festivala i Velesajma kulture.

Na tom je angažmanu autorica izravno naslijedila Hrvoja Živčića i Darija Devića. Među ovim radovima, koji variraju od čisto tipografskih rješenja do onih u kojima se sučeljavaju tipografija i autoričine vektorske ilustracije, bit će predstavljen i Lanin dizajn brojnih promotivnih vizuala namijenjenih webu i društvenim mrežama, koji se unatoč svojoj današnjoj dominaciji i najširem dosegu, obično previđaju i rijetko promatraju na istoj ravni kao tradicionalni mediji poput plakata. To je važno i zato što je Grahek u svom dosadašnjem radu za kulturu u okviru SC-a, suprotno razigranosti koju su unijeli njeni prethodnici, pokušala uvesti sustavnost i red u reprezentaciji pojedinačnih identiteta kulturnih aktera koji djeluju na toj adresi, kao i u odnose između različitih vidova njihove tiskane i digitalne promocije – od najmanjeg bannera do najvećeg billboarda.

Osim ovih radova izložba uključuje i izbor publikacija koje je Grahek dizajnirala samostalno ili u suradnji s drugim autorima za različite izdavače, mahom u neprofitnom kulturnom ili obrazovnom sektoru, koji reflektiraju njen nesvakidašnji talent za oblikovanje knjiga i časopisa. Ti radovi otkrivaju nam dizajnericu koja veliku pažnju pridaje sadržaju, njegovoj organizaciji te navigaciji čitatelja na angažiraniji način od onog koji se očekuje u tom mediju, sigurno dijelom inspiriran iskustvom weba. Konačno, i njen diplomski rad (točnije, dva tematski bliska diplomska projekta) uzima za temu upravo problem prevođenja tekstualnog i slikovnog sadržaja iz digitalne u tiskanu formu. Taj projekt, koji se može svrstati u žanr eksperimentalnog izdavaštva, suočava nas sa slabostima obiju domena da bi zatim kroz pažljivo projektiranu mogućnost “prevođenja” iz jedne u drugu ponudio model koji predstavlja najbolje od obaju svjetova.

Izložba je dio programske linije Galerije HDD U prvom licu koja omogućava autorima da iz osobnog rakursa, u suradnji s kustosom, sagledaju i artikuliraju prezentaciju vlastitog dosadašnjeg rada. Izložbe u 2018. predstavljaju rad mlade dizajnerice Lane Grahek te dizajnera, pisca i umjetnika Borisa Greinera.

Lana Grahek rođena je 1989. godine u Zagrebu, gdje trenutačno živi i radi kao freelance grafička dizajnerica. Akademsku godinu 2014/2015. radila kao demonstratorica na svim kolegijima tipografije Studija dizajna u Zagrebu, kod profesora Nikole Đureka i Hrvoja Živčića. Diplomirala je 2016. godine radom Eksperimentalno izdavaštvo: Transfer iz digitalnog u tiskani medij – osobne arhive kod mentora prof. Ivana Doroghyja i asistenta Tomislava Vlainića, također na Studiju dizajna u Zagrebu, smjer Vizualne komunikacije. Od nagrada izdvajaju se dva posebna priznanja za rad TŽV Gredelj – Karel Martens hommage pod mentorstvom profesora Damira Bralića i Nikole Đureka na Danu D 2013. i Izložbi hrvatskog dizajna 1314, te drugu nagradu na Danu D 2015. za diplomski rad. Od 2014. stalna je suradnica Kulture promjene i Teatra &TD Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. godine angažirana je na međunarodnom festivalu dizajna Dan D kao dizajnerica i koordinatorica vizualnog identiteta.

Izložba je otvorena do 22. veljače.


Povezano