Nekdašnji mostovi

petak, 09.10.2015. - petak, 09.10.2015.
david_kabalin_crvena_linija_630

Otvorenje rada Crvena linija autora Davida Kabalina održat će se u subotu, 10. listopada s početkom u 18 sati na Savskom (pješačkom) mostu.

Crvena linija višeznačna je privremena intervencija u javnom prostoru koja iscrtavajući horizontalu duž ograde Savskog mosta potencira percepciju njegovog blagog luka, djelom omogućenom pionirskom spregnutom konstrukcijom inženjera Milivoja Frkovića iz 1939. godine. Linija najkraćim mogućim putem spaja i povezuje dvije obale, a suodnos dvaju linija stvara napetost; uz krivulju mosta koju doživljavamo kao ravnu liniju, ravnu liniju doživljavamo kao krivulju. Rad ujedno oživljava i memoriju na Crveni most koji se nekada nalazio na mjestu današnjeg Savskog mosta te podsjeća na 70. obljetnicu oslobođenja Zagreba na autentičnoj lokaciji ulaska partizana u grad.

David Kabalin diplomirao je arhitekturu u Zagrebu, a magistrirao pri Raymond Lemaire International Center for Conservation u Luevenu u Belgiji. 

Crvena linija Davida Kabalina jedan je od tri rada odabrana na ovogodišnjem javnom natječaju projekta Ars Publicae za privremene intervencije u zoni Tromostovlje. Rad Tare Ivanišević Kod mosta izveden je u lipnju i srpnju, a rad Katerine Dude i Vlatke Blakšić Zicni se! u listopadu 2015. Projekt Ars Publicae primarno se bavi pitanjima umjetničkoga sadržaja u javnom prostoru. Program Tromostovlje u 2015. godini bavi se prostorom povijesnog izlaska Zagreba na Savu i zagovaranjem formiranja Savskog trga.


Povezano