Za one koje sustav ne prepoznaje

Ogranak samostalnih umjetnika pri Hrvatskom društvu dramskih umjetnika pokrenuo je Fond solidarnosti za pomoć svojim članovima koji nisu uključeni u vladine mjere potpore.

piše:
Ivana Pejić
Flex, r

Flex, r. Ivan Penović / FOTO: Karla Jurić

Od početka pandemijske krize i obustave svih kulturnih događanja kao najugroženija skupina u javnosti ističu samostalni umjetnici i umjetnice, oni koji i u “normalnim” okolnostima rade u iznimno prekarnim uvjetima – navikli na nesigurnost, svakodnevnu borbu i izloženost tržištu. Iako su i iz samog Ministarstva kulture pri pokretanju Kriznog fonda dolazili signali da postoji razumijevanje za egzistencijalnu ugroženost samostalnih umjetnika, honoraraca i freelancera, konkretnih mjera koje bi obuhvatile sve koji spadaju u ovu kategoriju još uvijek nema.

Naime, dosadašnje mjere Ministarstva koje direktno adresiraju samostalne umjetnike obuhvatile su tek užu skupinu onih kojima je priznat status zaslužnih umjetnika i kojima država uplaćuje doprinose. Bez nužne podrške ostao je tako velik broj umjetnika i umjetnica – najčešće onih mlađe generacije – koji ne mogu zadovoljiti postavljene zahtjeve, a uvođenje financijskog cenzusa kao kriterija za visinu potpora pokazalo je da “razumijevanje situacije, potreba, ni samog statusa samostalnog umjetnika u RH” ipak izostaje.

Istina, ministrica Obuljen Koržinek u priopćenju objavljenom 31. ožujka najavila je kako Ministarstvo “ubrzano radi na razradi mjera potpore umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji nisu obuhvaćeni nijednom od do sada usvojenih mjera”, odnosno “onim umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji rade honorarno, obavljaju povremene poslove, a nisu samozaposleni, nisu ostvarili pravo na uplatu obveznih doprinosa i nisu ni na koji način registrirani osim članstva u strukovnim udrugama”. Ipak, konkretnih poteza zasad nema, najavljeni ad hoc natječaj za online kulturu još nije objavljen, a u međuvremenu je prošlo više od mjesec i pol dana u kojima brojni samostalni umjetnici i umjetnice nisu mogli ostvariti prihode.

Dok se čeka adekvatna reakcija resornog ministarstva, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, točnije njegov nedavno ponovno okupljeni Ogranak samostalnih umjetnika, organizira podršku za one koji su nisu obuhvaćeni vladinim kriznim mjerama. Aktiviran je Fond solidarnosti za 160 samostalnih dramskih umjetnika koji, prema njihovoj evidenciji, nisu obuhvaćeni nikakvom državnom potporom, kako bi im se pružila prva i, sad već zaista hitna, pomoć. “Riječ je o umjetnicima koji rade projektno, bez stalnih primanja i od honorara do honorara, ali za koje poslodavci sa svakim autorskim ugovorom plaćaju doprinose te oni na taj način pridonose proračunu RH. Dakle, ovdje se nikako ne može govoriti o ‘nezaposlenim’ osobama, već o profesionalcima koji samostalno obavljaju umjetničku djelatnost, a koje sustav naprosto ne prepoznaje”, pojašnjava Izvršni odbor Ogranka na čijem je čelu Marko Torjanac.

“Sve podatke o našim članovima smo naravno dostavili Ministarstvu kulture još na početku Covid-19 krize, a s obzirom na zabranu javnih okupljanja i rada kazališta također se zalažemo da budućom državnom potporom bude obuhvaćeno i stalno honorarno neumjetničko kazališno osoblje (tehnika, administracija, organizacija) koja radi u kazalištima registriranim u Očevidniku kazališta (imamo podatke za 24 takve osobe) te dramski pedagozi koji također djeluju pri kazalištima i momentalno su ostali bez prihoda (15 osoba)”, dodaju.

Za sada Ministarstvo nije pokazalo razumijevanje za uključivanje tih skupina honorarnih djelatnika u potporu, a pitanje je, kažu, i koliko će samostalnih umjetnika, članova HDDU-a otpasti u kriterijima koje Ministarstvo nameće kao uvjet za potporu. “Riječ je mahom o mladim ljudima koji su nedavno diplomirali na umjetničkim akademijama, još ne mogu dokazati dvije godine bavljenja umjetničkom djelatnošću ili su se, tek zbog administrativne nesnalažljivosti, prekasno učlanili u strukovnu udrugu.” Stoga su sredstva iz pokrenutog Fonda solidarnosti namijenjena prvenstveno njima, kao i onima kojima jednom pokrenute mjere Ministarstva neće biti dostatne za preživljavanje.

Pokrenuta je i akcija prikupljanja sredstava za Fond solidarnosti iz kojeg će se financirati jednomjesečni natječaj za dodjelu sredstava samostalnim umjetnicima, članovima HDDU-a koji ne ostvaruju druge potpore. Poziv za donacije upućen je javnim ustanovama u kulturi i zaposlenim umjetnicima, a svi građani koji mogu i žele pomoći ugroženim kazališnim, televizijskim i filmskim umjetnicama i umjetnicima detalje o mogućnosti doniranja mogu potražiti na stranicama HDDU-a.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano