Umreženo djelovanje za medijsku pismenost

Objavljen je adresar aktera koji provode programe ili projekte medijske pismenosti, u formalnom ili u neformalnom obrazovanju.

pripremio:
Matko Vlahović

Medijska je pismenost proces cjeloživotnog učenja (Vijeće Europe, 2022b; Vijeće Europske Unije, 2018) koji podrazumijeva kombinaciju kritičkog mišljenja, tehničkih vještina i aktivne komunikacije (Aufderheide, 1993, Hobbs, 2019, Kellner i Share, 2019).

Medijsko obrazovanje je važno.MOV trogodišnji je projekt koji se provodio kroz ESF poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Partnerski konzorcij projekta čini osam udruga, jedna javna ustanova i dvije znanstveno-istraživačke institucije: Gong, Pragma, Telecentar, Kurziv, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, Udruga Bacači sjenki, Dječji kreativni centar DOKKICA, Info zona, Centar za kulturu Zlatna vrata, Institut za razvoj i međunarodne odnose te Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Projekt doprinosi umreženom djelovanju za medijsku pismenost i uključuje istraživanje javnog mnijenja i procjene potreba, znanstvena istraživanja o medijskoj pismenosti i njenim utjecajima na društvenu uključenost i sudjelovanje, analize društvenih utjecaja, provedbu strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka s ciljem oblikovana smjernica za razvoj javnih politika iz područja medijske pismenost.

Na početku projekta provedeno je mapiranje aktera koji provode programe i projekte medijske pismenosti u Republici Hrvatskoj. Od 58 mapiranih dionika, 40 je organizacija civilnog društva, 16 javnih ustanova (fakulteta, instituta, ustanova za obrazovanje, ustanova u kulturi, regulatornih tijela, srednjih škola), jedan konzorcij sastavljen od javne institucije, privatnog poduzeća i organizacije civilnog društva te jedan komercijalni subjekt (nakladnička kuća). Nastavno na istraživanje, mapiranim je dionicima odaslan obrazac koji su trebali ispuniti ako sami sebe prepoznaju kao aktere u području medijske pismenosti. Obrazac su ispunila 32 dionika, od čega 22 organizacije civilnog društva, 9 javnih ustanova i 1 poduzeće. Od 58 mapiranih dionika, 31 ima sjedište u Zagrebu. Ostali dionici relativno su ravnomjerno raspoređeni po cijelom teritoriju RH.

Rezultati mapiranja objavljeni su kao adresar na sljedećoj poveznici.

Popis nije potpun niti konačan, te će u budućnosti biti nadopunjen drugim akterima koji svojim radom daju doprinos znanju i vještinama medijskog obrazovanja za one mlađe, one starije, one između, one pred TV-prijamnicima, s novinama u rukama, ili onima koji snimaju, montiraju i distribuiraju sadržaj za društvene mreže.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano