Uključeni u sve, prioritet ni u čemu

Iako nominalno uključeni u sve tematske prioritete ESF+, civilno društvo nema uvid u proces alokacije sredstava niti su predviđena sredstva za jačanje njihovih kapaciteta.

procedura_WEB Foto: Toms Baugis / Flickr

Piše: Matija Mrakovčić

U petak, 23. srpnja 2021, održana je 5. sjednica sedmog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva. Podsjetimo, sedmi saziv Savjeta konstituiran je 20. svibnja 2020, no on nikada nije mogao donositi odluke s obzirom da su nedugo nakon toga raspisani nacionalni izbori te je nakon potrđivanja (nove) Vlade RH bilo potrebno imenovati nove predstavnike tijela državne uprave. Do toga je došlo tek 18. ožujka 2021. U međuvremenu su s radom započele Radne skupine za programiranje EU fondova i institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2021 – 2027, bez predstavnika civilnog društva, osim pozvanog predsjednika Savjeta Danka Relića i ravnateljice Ureda za udruge Helene Beus. Detalji njihova sudjelovanja u procesu nikada nisu javno objavljeni.

Krajem ožujka 2021. odabrani su predstavnici OCD-a u Radnim skupinama za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2021.-2027. Iako su neformalnim kanalima do predstavnika OCD-a dolazile informacije o procesu koji se ne razvija povoljno po civilno društvo, tek je na 5. sjednici Savjeta bjelodan postao položaj OCD-a u odnosu na prethodno razdoblje. Predstavnici organizacija koje je Savjet imenovao u radnu skupinu Solidarna Hrvatska (Svjetlana Marijon, Mirjana Jakovčev, Ivan Buljan), gdje je civilno društvo najviše zastupljeno, izvijestili su Savjet i zainteresirane goste sjednice da su u dosadašnjem radu sudjelovali samo na dva sastanka te da unatoč nastojanjima nije postojalo sluha niti za jednu njihovu intervenciju.

Kao što je već poznato, umjesto prioriteta “Dobro upravljanje” gdje je civilno društvo bilo uključeno kao primarni korisnik programskih sredstava, ono je sada horizontalno uključeno u sve tematske prioritete Europskog socijalnog fonda ESF+ (tržište rada, socijalna inkluzija, obrazovanje, zdravstvo). Strateški ciljevi prioriteta već su bili postavljeni kad je formirana spomenuta Radna skupina. Predstavnici organizacija nemaju uvid u proces alokacije sredstava za novo financijsko razdoblje te postoje naznake da se radi o smanjenju sredstava za OCD-e s predviđenih 700 na 100 milijuna kuna. Također, predstavnici OCD-a istaknuli su da se Vladin Ured za udruge trenutno ne nalazi na popisu Posredničkih tijela razine 1 niti da je uključeno u proces programiranja.

U sklopu Uredbe Europske komisije temeljem koje se propisuju ciljevi ESF+, sredstva za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva uopće nisu predviđena. Načelnica Sektora za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Naida Mekić istaknula je da se razvoj kapaciteta OCD-a može još uvijek uključiti u prioritete. “Moguće je kroz određene kodove decidirati ovaj cilj kroz postojeće prioritete”, istaknula je. O pitanjima otvorenim na ovoj sjednici (iznos alokacije, uključivanje predstavnika OCD-a, sudjelovanje Ureda za udruge, jačanja kapaciteta OCD-a kroz ESF+), predstavnici tijela državne uprave imali su jasan odgovor: proces je u tijeku, još uvijek nije ništa zaključeno, otvorit ćemo raspravu o svim spomenutim pitanjima. U tom je kontekstu indikativna izjava Sonje Žerjav iz Ureda predsjednika Vlade RH da nema saznanja o ovim informacijama niti o namjerama Vlade u pogledu financiranja i uključivanja OCD-a u programiranje.

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura solidarnosti koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano