Život, literatura

Uz temat Život, literatura, deseti broj književnog časopisa Sic! donosi poeziju Harisa Imamovića, esej o Torinskom konju, prozu Mirnesa Sokolovića, satiru Friedricha Wol

Torinski_konj_bela_tarr
Kako ističe uredništvo, sarajevski književni časopis Sic! nije isključivo književnokritički časopis. Sic! pita: Što je to književnost danas, kakav smisao može i treba imati, koje su njezine mogućnosti, kakva je njezina vrijednost, koliki je njezin značaj te kolika je moć, a kolika je nemoć književnosti da pripomogne životu? 
“Vrednovati znači porediti, a kritičar odabire s čime poredi djelo koje vrednuje. To s čime se poredi jeste zapravo osnovna razlika sicovske kritike spram preovlađujućih tendencija u našoj savremenoj akademskoj i novinskoj književnoj kritici. Potonje su, naime, radikalno ograničile vlastiti vidokrug, prihvatajući jedan odveć sinhronijski pogled na stvari: pri valorizaciji porede se najčešće djela savremenih bosanskohercegovačkih autora, međusobno, pri čemu se zapravo vrši svojevrsna (postmoderna) atomizacija literature, dakle, gubi se pregled totaliteta literarnih gibanja što neminovno dovodi do već pomenutog estetskog relativizma. Eseji koji sačinjavaju temat desetog broja Sic!-a (s naslovom Život, literatura) pokušavaju vratiti literaturu životu, vratiti neposredan život literaturi, vratiti literaturi njezinu neposrednu životnu vrijednosti, vratiti životu njegovu vrijednost.”

Deseti broj časopisa Sic! poseban je i zbog toga što daje prijevode dva teksta njemačkog filozofa Gunthera Andersa Bitak bez vremena i Nihilizam i egzistencija. Najznačajniji filozof tehnike, kritičar filozofije egzistencije, filozof koji je godinama prije Sartrea pozitivirao čovjekovu neodređenost kao mogućnost slobode, i jedan od najlucidnijih tumača moderne književnosti, Anders je neobično malo poznat, skoro pa anonimus, u domaćim intelektualnim  krugovima. U ovom broju Sic! donosi jedan njegov tekst o Beckettovom komadu Čekajući Godota i jednu kritiku Heideggerove filozofije.

Najnovij  broj časopisa Sic! možete preuzeti ovdje. Raniji broj u tiskanom izdanju možete pronaći i prelistati u Booksi

Izvor: Booksa 
Objavljeno
Objavljeno

Povezano