Za daljnje povezivanje civilnog i javnog sektora

Emina Višnić izabrana je za direktoricu projekta Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020.

emina_visnic_630 FOTO: Kulturpunkt.hr

Piše: Matija Mrakovčić

Na natječaj za direktora trgovačkog društva Rijeka 2020, koje će upravljati aktivnostima vezanim uz projekt Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, prijavilo se deset kandidata: Emina Višnić, Edvin Jurin, Dunja Đurica, Sanda Filipović, Feruccio Burburan, Morana Komljenović, Tina Hajon, Sanja Rađenović, Hrvoje Hribar i Jovan Marjanović. Hrvoje Hribar u međuvremenu je povukao svoju kandidaturu. Svi kandidati udovoljili su uvjetima natječaja, te su pozvani na razgovore, dok je konačna odluka donesena 10. listopada. Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu Ivan Šarar, Valerij Jurešić, Irena Kregar Šegota i Slaven Tolj, najboljom je kandidaturom ocijenilo onu Emine Višnić, liderice s bogatim profesionalnim iskustvom u kulturnom menadžmentu u javnom i civilnom sektoru.

Višnić ima veliko iskustvo u uspostavljanju novih organizacija, u umjetničkoj i kulturnoj produkciji, kao i u upravljanju mrežama i  kompleksnim partnerskim strukturama na domaćoj i međunarodnoj razini. Trenutno je ravnateljica ustanove POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade u drugom mandatu. Prethodno je radila kao koordinatorica nacionalne mreže Clubture, zagrebačkog Saveza udruga Operacija Grad, kao voditeljica net.kulturnog kluba MaMa pri Multimedijalnom institutu te za UrbanFestival udruge [BLOK]. Bila je i potpredsjednica Izvršnog odbora europske mreže Culture Action Europe (Bruxelles), te predsjednica Upravnog odbora Zaklade Kultura nova. Bila je članica Vijeća za inovativne umjteničke i kulturne prakse pri Ministarstvu kulture te umjetnička savjetnica za komplementarne djelatnosti pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Povremeno predaje i piše o kulturnim politikama i menadžmentu u kulturi. 

Surađivala je s različitim akterima riječke kulturne scene. Bila je članica tima pripreme drugog kruga kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. S ustanovom Art-kino radila je kao suradnica na programu Sajma filma te kao voditeljica procesa izrade strateškog plana razvoja ustanove. Zajedno s arhitektima Dinkom Peračićem i Mirandom Veljačić te umjetnikom i ravnateljem Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Slavenom Toljem predstavlja Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu – 15. međunarodnoj izložbi arhitekture (2016) s radom to trebamo – to radimo. S udrugom Drugo more surađuje niz godina, među ostalim na europskom projektu CORNERS. Predavala je na Međunarodnom programu menadžmenta i javnih politika u umjetnosti i kulturi Unicult2020 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2016. i 2017). 

Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost te je studirala teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završila je Summer International Fellowship Program pri Institutu DeVos za umjetnički menadžment u centru Kennedy (Washington, DC).

Emina Višnić izabrana je za direktoricu trgovačkog društva Rijeka 2020 na mandat od pet godina, računajući od 1. siječnja 2017. godine.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano