Nakon propasti projekta

Dvadeset i pet godina nakon raspada Jugoslavije otvara se polje promišljanja i diskusije o životu nakon pojave liberalne demokracije i slobodnog tržišta na Balkanu.

pripremio:
Tomislav Žilić
petrova_630 Vatroslav Miloš, Memorijalni centar na Petrovoj gori

Pripremio: Tomislav Žilić

Zbornik Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia sustavno analizira fenomen postsocijalističke ekonomije i političke transformacije na Balkanu, koje uključuju duboko nejednaka društva i oligarhijske “demokracije”. Pri tome tekstovi u zborniku dekonstruiraju ustrajno viđenje Balkana kao mjesto vječnog etničkog sukoba, korupcije i nasilja. 

Pružajući prijeko potrebno kritičko ispitivanje jugoslavenskog socijalističkog iskustva, zbornik se fokusira na recentni preporod radikalnih politika na Balkanu, gdje se nove skupine i pokreti bore za radikalno demokratsku viziju društva. Slavoj Žižek je istaknuo da zbornik pruža “hladnu analitičku perspektivu slobodnu od svih inačica balkanizma, nostalgije za jugoslavenskim samoupravnim socijalizmom te svih iluzija o liberalno demokratskom vrlom novom svijetu”. Zbornik su uredili Srećko Horvat i Igor Štiks, a izlazi u nakladi Verso Books.

Londonski The Birbeck Institute for the Humanities 25. veljače ugostit će konferenciju What does the name Yugoslavia mean today? Anti-fascism, Self-Management and Non-Alignment. Konferencija je organizirana na sedamdesetu godišnjicu osnutka socijalističke Jugoslavije te dvadeset i petu godišnjicu uvođenja liberalne demokracije i slobodnog tržišta, koje je označilo i kraj tog socijalističkog projekta. Konferencija će biti prilika da se osvrne na naslijeđe tih dvaju događaja, njihove uspjehe i neuspjehe, kao i ideološke prakse socijalističkih i liberalno demokratskih režima. 

Teme su konferencije antifašistička borba, pobuna protiv Staljina, eksperimenti u ekonomskoj demokraciji, federalističko uređenje i međunarodni utjecaji koji su Jugoslaviji dali posebno mjesto u povijesti socijalističkih pokreta. Konferencija polazi od ideje da je potrebno kritički reevaluairati SFRJ, kao i određene postsocijalističke fenomene postjugoslavenskih društava, kako bi se razumjele nove radikalne politike i rast novih progresivnih pokreta nakon Jugoslavije.

Govornici na konferenciji su Bojan Aleksov, Boris Buden, Dejan Djokić, Costas Douzinas, Eric Gordy, Srećko Horvat, Nina Power, Toni Prug, Saskia Sassen, Donald Sassoon, Igor Štiks, Ed Vulliamy te Andreja Živković.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Demokracija bez participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavljeno
Objavljeno

Povezano