Medijska slika svijeta

Interdisciplinarni simpozij Medijska slika svijeta: Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći bit će održan od 13. do 14. lipnja u Zagrebu. 

facebook_arapsko_proljece_630

 

Doba vladavine umreženih društava u globaliziranoj ekonomiji, politici i kulturi određeno je primatom medija, informacija i komunikacije. Digitalne mreže komunikacije nisu tek tehničko-tehnološko sredstvo razmjene neutralnih poruka između korisnika u kulturno pluralnim društvima, nego temeljni način novomedijske komunikacije društvenih subjekata/aktera u uspostavi simboličke i stvarne moći u svijetu. Novonastale post-discipline društveno-humanističkih znanosti od ’90-ih godina (kulturalni studiji, vizualni studiji, mediologija, informacijske znanosti, znanosti o slici, teorije novih medija, filozofija medija, sociologija cyberkulture, komunikacijske teorije) pokušavaju stvoriti novu mentalnu mapu za razumijevanje odbjegle stvarnosti koja sve više ima karakter entropije i emergencije svijeta, a sve manje one stvarnosti koju opisuju pojmovi iz doba klasične moderne epistemologije kao što su bili subjekt, reprezentacija, nacija-država, fiksni identitet, suverenost. 

Govor o medijima od McLuhana i Flussera do današnjih interdisciplinarnih medijskih studija upućuje na odnos između dijaloga i diskursa u društvu, politici, kulturi, umjetnosti koji zahtijeva brižnu argumentaciju i analizu uvjeta mogućnosti etički odgovornoga djelovanja. Medijska slika svijeta nije tek stoga samo rezultat digitalnoga doba globalne ekonomije i tehno-kulture, već konstrukcija kompleksne stvarnosti sa svim neizbježnim posljedicama ovoga mediologijskoga obrata. 

Kako naglašavaju organizatori, Hrvatsko društvo pisaca i Centar za vizualne studije iz Zagreba, simpozij Medijska slika svijeta: Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći ima namjeru otvoriti pitanje novoga načina razumijevanja medija, medijalnosti i komunikacije iz različitih filozofijskih i znanstvenih gledišta, te u situaciji krize aktualnih modela globalnih medijskih strategija moći preispitati akademsku i institucionalnu fragmentaciju znanja i metoda uspostave interakcije između raznolikih subjekata/aktera u medijskome dijalogu i diskursu.

Kako je najavljeno, za vrijeme dvodnevnog simpozija bit će problematizirana kritička teorija medija danas, od mediologije, znanosti o slici do filozofije medija i to na problemima jezika i razumijevanja medijske slike svijeta te promjene paradigmi komunikacije. Također, govornici će se pozabaviti društvenim strategijama moći i masovnim medijima te na razini komunikologije, politologije moći i sociologije novih medija razgovarati o problemima određenja struktura i subjekata moći u doba globalnih umreženih društava, političkim strategijama otpora dominantnim medijskim politikama, ideologijskom preobrazbom stvarnosti u digitalnom dobu te društvenim mrežama i dosezima virtualne subverzije neoliberalnoga kapitalizma. Kultura i razvitak društvenih mreža još su jedna od tema na simpoziju gdje će se završno govoriti o umjetnost kao performativno-konceptualnom obratu u doba medija, u kontekst performativnih studija i intermedijalnih praksi. Ova rasprava u fokus će staviti problem tjelesnosti i reproduktivnosti događaja, kritiku društva spektakla i mogućnosti umjetnosti u digitalnom okružju, muzealiziranje svijeta života i re-enactment te  digitalnu estetiku i komunikaciju suvremene umjetnosti.

Na simpoziju Medijska slika svijeta: Od proizvodnje stvarnosti do aparata moći, koji će biti održan 13. i 14. lipnja u zagrebačkim prostorijama Hrvatskog društva pisaca u Vili Arko, sudjelovat će Žarko Paić, Krešimir Purgar, Nadežda Čačinovič, Sibila Petlevski, Leonida Kovač, Milan Galović, Anđelko Milardović, Zrinjka Peruško, Boris Gunjević, Marijan Krivak, Andrej Nikolaidis, Dražen Katunarić, Dalibor Martinis, Vinko Penezić, Krešimir Rogina, Hajrudin Hromadžić, Katarina Peović Vuković, Boris Ružić, Sead Alić, Mario Vrbančić, Laura Potrović, Petra Krpan, Veljko Žvan i Vesna Srnić. Dodatno, u sklopu simpozija 13. lipnja s početkom u 19 i 30 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović, bit će organizirana promocija novog broja časopisa za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa. Na promociji će govoriti Ljiljana Filipović, Leonida Kovač, Adrian Oproiu i Žarko Paić.

Raspored sesija i popratnih događanja uskoro će biti dostupan na stranicama Centra za vizualne studije.  

Izvor: CVS

 

Objavljeno
Objavljeno

Povezano